La Comissió Europea impulsa el programa WIFI4EU perquè els ajuntaments ofereixin espais de connexió gratuïta 

La Comissió Europea vol promoure l’accés a xarxes wifi de qualitat per a tots els ciutadans i visitants als espais públics com ara parcs, places, edificis públics, biblioteques o museus. És el projecte WIFI4EU, una iniciativa que té un pressupost inicial de 120 milions d’euros fins a 2019. De moment, gairebé 13.000 ajuntaments de la Unió Europea s’han adherit a la sol·licitud de subvenció. A Catalunya, en concret, gairebé 300 ajuntament s’han adherit a la iniciativa. La CE espera poder oferir, quan estigui a ple rendiment, entre 40 i 50 milions de connexions diàries a través de l’entramat de xarxes wifi instal·lades.

Què s’ha d’oferir?

La xarxa wifi ha d’oferir una navegació d’alta velocitat als usuaris, com a mínim 30Mbps, i en cap cas haurà de ser inferior a la velocitat que utilitzi l’ajuntament per desenvolupar les seves necessitats. La connectivitat ha de ser gratuïta, és a dir, no pot incloure informació comercial o la recopilació de dades personals amb finalitats comercials. Per tal de fer un seguiment estricte, la Comissió Europea monitoritzarà a distància la connectivitat de tots els punts d’accés del programa WIFI4EU. No es tracta de fer la competència a les operadores sinó de crear espais on els ciutadans, tant si estan al seu país d’origen com no, puguin compartir una mateixa xarxa amb uns estàndards comuns

Accés universal… però segur

En tant que l’accés ha de ser universal i de qualitat, ens trobem amb un altre element molt important: la seguretat. Segons la regulació de la Unió Europea que acompanya aquest programa,  s’ha de garantir una protecció completa de les dades personals i un nivell d’autentificació suficient per assegurar, en els punts d’accés, la facilitat d’ús de la connexió. En definitiva, que les connexions han de ser prou segures com per assegurar l’ús de dades sensibles per part dels ciutadans. Previsiblement, aquest tipus de xares utilitzaran una tecnologia d’estàndard WPA2 (Wi-fi Protected Acces 2), un sistema molt més sòlid i robust que els WEP i WAP (i que, malgrat tot, encara s’utilitzen). D’aquesta manera es pot assegurar que la informació que s’intercanvia quan fem servir una connexió d’aquestes característiques no queda exposada.