#SID2019: Ja heu provat les unitats didàctiques per a primària?

Més de 300 alumnes ja han après els hàbits cibersaludables

El contacte dels nens i joves amb les noves tecnologies és constant, tant a fora de l’aula com a dins. Cada vegada més, les noves tecnologies ocupen més espais de la nostra vida. És per això que és molt important fomentar una sèrie de bons hàbits perquè els nens del present esdevinguin ciutadans digitalment apoderats del futur. Persones que, amb les seves accions i les seves actituds a la xarxa, esdevinguin autèntics actors d’una Internet millor i més segura.

Conscients de la feina dels docents en aquest sentit, hem preparat cinc unitats didàctiques adreçades a l’alumnat de primària. Durant el curs 2018/19, aquestes unitats s’han assajat a més de 300 alumnes d’arreu de Catalunya, amb una acceptació molt satisfactòria per part del professorat. Els professors, però, reconeixen que cal educar nens i nenes en l’ús de les eines d’Internet, ja que tenen un potencial educatiu molt remarcable. De totes maneres, detecten tant una manca de formació per part de l’alumnat com per part del professorat. 

Amb quin voleu començar?

 Memory. Activitat de grup que segueix l’estructura del joc de les imatges però orientat a les bones conductes i les pràctiques de risc a la xarxa. 

 Joc del bon internauta. Activitat de grup amb l’estructura del joc de l’oca que cerca que els nens i nens s’adonin d’allò que fan bé i allò que pot significar un perill.

 Pensa i actua. Activitat que ajudarà la canalla a detectar i reaccionar envers els riscos de la xarxa.

 Bo o dolent. Es tracta d’una activitat individual que permet l’autoavaluació del nivell de coneixement de conductes adients.

 Carnet del bon internauta. Activitat individual que fa reflexionar els alumnes a partir de la resolució d’una sèrie de reptes. L’objectiu final: aconseguir el carnet del bon internauta.