innovació pedagògica

/Tag:innovació pedagògica

Confonem Innovació Tecnològica amb Innovació Pedagògica?

Els dispositius tecnològics són eines potents i versàtils, però la seva introducció en l'educació no és necessàriament Innovació Pedagògica.