Iniciatives i accions del Dia del Consumidor

Iniciatives i accions del Dia del Consumidor Coincidint amb aquest dia recollim les accions per promoure un consum segur, responsable i conscient. El 15 de març es commemora el Dia de les Persones Consumidores. És una ocasió en què s’aprofita per difondre i per protegir els drets dels consumidors i promoure uns hàbits de consum [...]

Go to Top