Drets Humans i noves tecnologies

La Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals ja camina Les TIC són part imprescindible per fer efectius alguns dels valors fonamentals Ens trobem en ple procés d’elaboració de la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals, document que té com a punt de partida i marc de referència la constant [...]