Sistemes d’autenticació d’usuaris

Sistemes d’autenticació d'usuaris. Avui la tecnologia ens ofereix múltiples maneres de certificar la identitat d’algú