La compartició de dades personals i els assetjaments, els riscos a Internet que més es parlen

Els enganys i el frau digital també són qüestions tractades en moltes famílies

Pràcticament la meitat dels pares i mares amb fills i/o filles en cursos d’Infantil i de Primària ha parlat en alguna ocasió amb ells del risc de compartir dades personals, segons es desprèn de l’enquesta feta per Internet Segura durant la darrera edició de La Ciutat dels Somnis. Així mateix, un 44,5% de les famílies ha tractat en ocasions el tema de l’assetjament a Internet. L’enquesta sobre riscos a la xarxa i algunes altres qüestions relacionades amb les noves tecnologies va ser presencial i es va fer a pares i mares de nens i nenes que es troben cursant entre Infantil i Sisè de Primària.

Seguint en el tema dels riscos, un percentatge també destacable, del 40,4%, diu haver parlat amb la canalla sobre possibles enganys a Internet i del frau digital. Molt més enrere queden les converses sobre l’ús de contrasenyes (18,9%), la importància d’actualitzar els dispositius (15,8%), o com connectar-se de manera segura fora de casa (14,3%). Alguns pares i mares van donar altres respostes, com ara que parlen o han parlat dels continguts que visualitza l’infant o de pàgines restringides.

En total, hi ha prop d’un 74% de pares i mares que afirmen que parlen o han parlat en ocasions amb els fills o filles sobre els riscos que pot tenir l’ús d’Internet i mesures que han de prendre, mentre que un de cada quatre progenitors reconeix que no ha tractat mai la qüestió.

Consulteu més dades de l’enquesta en aquest enllaç.