Com ens afecta com a usuaris? Què hem de tenir en compte a partir d’ara? Resolem les preguntes al voltant del nou reglament de protecció de dades

Aquests dies segurament que heu rebut al vostre correu un munt de notificacions respecte del canvi de legislació sobre protecció de dades en l’àmbit europeu. Però què és exactament el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)? Com ens afecta? Hem de fer alguna cosa com a usuaris?

Abans de tot

Compte amb el principi de ‘s’ha de donar el consentiment a tot’. És cert que el RGPD parla del consentiment explícit. Ara bé, hi ha tota una sèrie de supòsit en els quals empreses, i sobretot institucions, es poden emparar per no demanar el consentiment dels usuaris. Per exemple, no hem de donar consentiment al nostre historial clínic, o fiscal, o de conducció… El que sí diu la nova reglamentació és que les empreses i/o institucions estan obligades a tractar les dades de manera correcta i seguint la llei europea (i també la del país d’origen).

Consentiment sense fissures

Fins ara, si no volíem que una empresa fes servir les nostres dades personals, havíem de ser nosaltres qui, de manera activa, demanéssim que no es difongués aquesta informació. A partir d’ara, el consentiment haurà de ser inequívoc, és a dir, seran les empreses que, abans de fer-ho, hauran de demanar el consentiment explícit de l’usuari, sense que se sobreentengui res que no estigui clar.

Dret a saber per a què s’utilitzen les pròpies dades

Les organitzacions que tractin amb dades personals han d’informar els usuaris sobre una sèrie d’informació referent a aquestes dades: per a què es faran servir, durant quant de temps es conservaran, si es transferiran o no fora de la UE, la manera directa de contactar amb l’organització dipositària de tota aquesta informació, entre d’altres drets.

Dret d’accés a les dades

L’usuari té el dret de demanar l’accés a les dades personals que tingui una organització, de manera totalment ràpida i gratuïta, i fins i tot disposar-ne d’una còpia en un format accessible.

Des de fa uns quants mesos, Facebook ofereix la possibilitat de descarregar tota la informació que al llarg dels anys hem anat acumulant associada al nostre perfil. Només cal seguir la ruta següent: Configuració i privacitat > Configuració > Accedir a la teva informació.

T’has preguntat mai què sap de tu Google? A través de la configuració de seguretat també pots descarregar totes les dades relacionades amb el teu compte. Aquesta és la ruta: Compte de Google > Dades personals i privadesa > Baixa les teves dades.

Des de fa ben pocs dies, des de WhatsApp també ens podem descarregar la dades que gestiona aquesta plataforma. Pots descarregar-ho aquí: Compte > Informació del compte > Sol·licitar informe.

Dret d’oposició

És el dret dels usuaris a renunciar a rebre informació de caràcter comercial d’una empresa o organització que tingui les nostres dades personals.

Dret a la correcció de dades

Si detectem que les dades personals que una empresa o organització té sobre nosaltres són errònies i ens generen un problema de reputació a la xarxa, tenim dret a demanar la correcció o supressió.

Dret a l’oblit

La nostra empremta digital es va fent gran dia a dia.   I amb la nova reglamentació, com a usuaris digitals, tenim el dret a l’oblit, és a dir, a demanar a tercers que esborrin de manera definitiva les nostres dades personals.

Dret a estar informat en cas de pèrdua de dades

Si una organització o empresa ha tingut algun episodi de pèrdua d’informació sensible, ha d’informar, per llei,  l’autoritat de protecció de dades del país, així com els usuaris que s’hagin pogut veure afectats.

Neix la figura del delegat de protecció de dades

De cara a vetllar perquè tot això se segueixi de manera estricta, apareix una nova figura: la del delegat de protecció de dades. Què fa? Gira al voltant de dos conceptes bàsics: d’una banda, la gestió de la seguretat de les dades; d’una altra, conèixer a fons la normativa i vetllar perquè s’apliqui. És, per dir-ho de manera clara, la persona que fa de filtre entre la institució que té les dades i els usuaris, i n’assegura els drets i deures des d’una perspectiva independent.