La necessària lluita per la presència de les dones en les TIC

Aquest Dia Internacional de la Dona convidem a reflexionar sobre la igualtat en el camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Aquest passat febrer l’Institut Català de la Dona va fer públic l’estudi anomenat Dones en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per donar a conèixer les desigualtats de gèneres en aquest camp.

Aprofitant el Dia Internacional de la Dona, és el moment ideal per analitzar quina és la situació concreta dins de l’àmbit de les TIC. Des dels inicis de les TIC, s’han tractat les professions relacionades com a masculines, i l’espai que ha quedat per les dones és molt reduït. Segueix vigent aquesta desigualtat?

Segons l’estudi, sí, encara hi ha una remarcable diferència entre els treballadors i les treballadores d’aquest sector: 70,2% homes i 29,8% dones. Aquesta diferència es fa encara més extrema dins la recerca i desenvolupament de les TIC industrials, on només el 4,2% són dones, i en l’àmbit de la programació informàtica, on hi ha el doble d’homes.

També és important la diferència que hi ha dins l’educació. Només el 8,5% de les estudiants entren en carreres universitàries relacionades amb enginyeries i arquitectura, on es troben les TIC, front el 28,4% dels homes. A més, sembla que aquesta tendència es manté des de fa anys, cosa que fa més urgent el canvi.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació és un sector apassionant on hi ha una clara mancança de dones; a vegades el millor per continuar evolucionant és que entrin noves veus dins un camp, i la presència femenina faria una aportació immensament valuosa!