La navegació per Internet, molt incorporada al dia a dia dels infants

A partir dels 4 anys, més de la meitat dels nens i nenes utilitza la xarxa, xifra que arriba pràcticament a la totalitat al cicle superior

L’ús d’Internet és habitual o molt habitual entre els nens i les nenes que tenen entre 4 i 12 anys, segons es desprèn de l’enquesta que vam fer des del programa Internet Segura en el decurs de la darrera edició del festival La Ciutat dels Somnis. El qüestionari es va fer a pares i mares de nens d’entre infantil i 6è de primària. L’estudi plantejava qüestions com la navegació per Internet, la presència a les xarxes socials, la possessió de comptes de correu i les aplicacions que utilitzen. També sobre el tractament que es fa a casa dels riscos d’Internet, com vam explicar en aquest article.


Amb quatre i cinc anys, una mica més de la meitat dels infants naveguen per Internet a casa. El percentatge s’incrementa a mesura que es van fent grans, i quan cursen el cicle superior de primària pràcticament tots en fan ús. Per tant, quatre de cada cinc nens i nenes naveguen per Internet en aquestes franges.

El més freqüent és que els infants facin servir només un dispositiu per navegar, però també són molts (un 36%) els que n’utilitzen dos. La tauleta és la reina (fins a un 80% de nens i nenes que tenen 7-8 anys en fan ús), però l’ordinador i el telèfon mòbil van incrementant la presència quan la canalla va creixent.

Una de les dades de la infografia que pot sobtar a primer cop d’ull és que, mentre només un 3% d’infants de 7-8 anys disposa de mòbil propi, fins a un 48% en aquesta mateixa franja d’edat i anterior fan servir un telèfon mòbil per moure’s per la xarxa. D’això es desprèn que són molts els pares i mares, o els germans més grans, que deixen el mòbil a infants entre 4 i 8 anys.


Correu electrònic i mòbil

L’enquesta va voler aprofundir també en “què fan” els nens i nenes per Internet, en especial si utilitzen les xarxes socials o si disposen de correu electrònic. En aquesta darrera qüestió, vàrem comprovar un primer increment destacat en els cursos de 4t i 5è de primària, i un segon i molt important increment en el darrer curs de primària, que supera el 60%. Com a mitjana des d’infantil fins a 6è de Primària, un de cada cinc alumnes disposa de correu electrònic, la qual cosa permet plantejar-se altres tipus de serveis digitals, com ara perfils de xarxes socials sense necessitat de mòbil.

Pel que fa al percentatge d’alumnes de primària que té mòbil propi, entès com a propi un dispositiu exclusiu per al nen o nena, la línia és clarament ascendent a mesura que es van fent més grans: mentre al cicle inicial, com hem apuntat anteriorment, el percentatge supera per poc el 3%, al cicle superior s’enfila fins al 22,6%. Com a mitjana podem dir que un 9% de nens i nenes entre els 6 i els 12 anys disposa de mòbil propi.


La presència a les xarxes socials segueix un patró similar, si bé en percentatges més baixos que els anteriors en tots els cursos. En aquest cas, no obstant, el percentatge de 3r ja està al mateix nivell que el de 4t i 5è; però el gran ascens segueix sent a 6è de primària. El 8% dels nens i nenes que es troben cursant infantil i primària tenen algun perfil propi en xarxes socials. TikTok és en aquests moments la que més fan servir (40%), seguida de molt a prop d’Instagram (36%). Facebook queda més lluny (8%).


Tipologies d’aplicacions

Als que van respondre que els seus fills o filles navegaven per Internet a través d’un telèfon mòbil (un 8,6%), se’ls va preguntar també quins tipus d’aplicacions mòbils són les més utilitzades per la seva canalla. Les de vídeo encapçalen, de llarg, la llista: pràcticament la meitat de nens i nenes en té d’instal·lades i les fa servir (amb YouTube i TikTok com a aplicacions mòbils més esmentades). A distància queden els jocs (15,3%), la missatgeria (10,2%) i la fotografia (5,1%).


Consciència dels riscos

Com observem, doncs, la presència de la canalla com a usuària d’Internet és destacada, ja sigui navegant-hi, amb perfils a les xarxes socials, amb correu electrònic propi… Davant d’aquest fet, i com ja apuntàvem en aquest article, la majoria de famílies semblen ser conscients dels riscos que pot comportar la xarxa de xarxes, i tres de cada quatre pares i mares enquestats asseguren que han parlat en ocasions amb els fills o filles d’aquests riscos. El percentatge s’incrementa quan més gran és l’infant, i, per tant i com hem vist en les diverses dades, quant més presència tenen a Internet.

Però, de què es parla a les cases entre pares i fills sobre els riscos a Internet? Segons les dades de l’enquesta, en ordre de més a menys: de com es comparteixen dades personals; de com evitar assetjaments; dels enganys i fraus digitals; de l’ús de contrasenyes; de com actualitzar dispositius, i de com ens connectem fora de casa.