#SID2019: Què hem de fer quan entra una nova tauleta a casa?

Consells i recomanacions per mantenir els dispositius segurs i saludables

Quan volem comprar qualsevol dispositiu tecnològic és recomanable de fer-se algunes preguntes. Posem per cas que volem comprar una tauleta nova. Què hem de tenir en compte abans de comprar-la? I després: com s’ha de configurar, què hem de tenir present perquè sigui un element aliat i no pas una font de conflictes? Com en garantim la seguretat?

Si heu arribat fins a aquí, vol dir que us interessa i que esteu esperant tot allò que us hem d’explicar.

Abans de comprar

Hem de pensar quin serà l’ús que en farem: si serà per consultar xarxes socials, si hi jugarem, si només llegirem la premsa… En funció d’aquests usos, les característiques tècniques seran diferents. Dit d’una altra manera, com més elements gràfics i de moviment intervinguin més necessaris seran alguns requisits. Tres paràmetres bàsics són les mesures de la pantalla (a més gran, més consum d’energia, tingueu-ho en compte!), la memòria interna (que és el que haurà de suportar l’emmagatzemament de molts aplicacions del propi sistema) i la RAM (que és el que farà que les aplicacions funcionin amb més o menys velocitat).

Arribada a casa i configuració

Hem de tenir una cosa clara. La posada en funcionament inicial de la tauleta, és a dir, la configuració inicial, l’ha de fer un adult. I aquí és on s’obre un primer debat: quin compte de correu es fa servir per fer configurar-la? La de l’adult?  Una de creada ad hoc? Un consell que pot servir a tothom és tenir un perfil d’administrador (protegit amb contrasenya) al qual només pot accedir-hi l’adult, i un altre perfil per a la resta de membres de la família menors d’edat, amb una sèrie de restriccions d’accés (com ara la impossibilitat d’accedir a l’Apple Store o Play Store per descarregar jocs o aplicacions). Pensem que si es crea un correu ad hoc per a la tauleta, amb el qual els menors puguin operar sense restriccions, aquest correu és responsabilitat de l’adult que l’ha creat. I, com a precaució, hem d’extremar la cura per tal que no es produeixi cap suplantació d’identitat en els correus dels adults per part de la canalla.

Repartiment d’hores

Aquesta és una qüestió clau. Quan, com i amb quina periodicitat es fa servir un dispositiu d’aquestes característiques a la llar, sobretot per part de nens i joves. S’ha escrit molt sobre pros i contres de l’ús i de l’abús dels dispositius tecnològics. Per tant, és interessant de tenir marcades unes hores diàries d’ús per no caure en situacions de dependència. En alguns casos, existeixen contractes entre pares i fills per establir, per escrit, aquest tipus de dinàmiques, amb el compromís per part de totes dues parts. De la mateixa manera, sempre és recomanable que l’espai de joc sigui obert, un lloc on no es produeixin situacions de privacitat perillosa.

Xarxes socials

Segurament, entre els molts usos de la tauleta, n’hi haurà un de molt controvertit: l’ús de les xarxes socials.  Quines són les que s’utilitzaran? Com es donaran els permisos i quin serà el procediment per discernir quina es pot instal·lar o quina no? Són preguntes que els adults s’haurien de fer per filtrar, de fet, els continguts que acabaran consumint els menors i els continguts que acabaran compartint. Fixem-nos, per exemple, en el fenomen TikTok (antic Musica.ly), que sovint no es percep com una xarxa social entre el segment més jove (10-12 anys), però que ja té més de 500 milions d’usuaris arreu del món.