Com haig de respondre a un comentari negatiu del meu negoci a la xarxa?

Aprèn les claus bàsiques per protegir la privacitat i la reputació.

RGPD? LOPDGDD? Reputació digital? Monitoratge? Si el teu negoci fa servir la xarxa, aquests conceptes també haurien de formar part del teu dia a dia.

La informació, entesa en un sentit ampli del terme, és un dels valors més importants que s’han de preservar en l’entorn empresarial. I garantir la privacitat i la confidencialitat d’aquesta informació en el negoci només s’aconsegueix seguint escrupolosament la legislació vigent. Saps quins són els elements bàsics que cal tenir en compte.

I aquesta informació té una altra derivada: la reputació. O el que és el mateix: allò que nosaltres comuniquem de portes enfora, però també tot allò que es diu de nosaltres en l’àmbit digital. Allò que és positiu i allò que és negatiu. Saps què has de fer en cada cas.

Amb el microcurs La informació a l’empresa: un tresor a protegir, en el marc de la campanya #NegoCibersegur, en molt poca estona podràs accedir als continguts bàsics per saber com protegir aquesta informació i tenir cura de la reputació digital.No marxis, encara n’hi ha més!