Saps com es diu ‘grooming’ en català?

A la secció del #Cibermot del nostre web trobaràs molts termes relacionats amb la ciberseguretat

Programari de segrest, dades massives, xifrar, tallafoc o autentificació doble factor. Són algunes de les paraules que apareixen a l’apartat del nostre web #cibermot, un espai en constant creixement i que té com a objectiu fer més entenedora la terminologia de l’àmbit de la ciberseguretat. A més a més els mots estan normalitzats al català gràcies a la feina feta per Termcat, i per tant aquesta pot ser una bona font de consulta especialment per a educadors que vulguin saber, per exemple, si hi ha un equivalent en català per a termes com cyberbullying, grooming, big data o Internet of things, entre moltes altres paraules.

Cibermot

A cada mot hi ha la seva definició, l’equivalència en la llengua d’origen, i un muntatge gràfic que explica de manera entenedora el terme. De segur que us farà la ciberseguretat més fàcil!