mobil_aules

El Consell Escolar de Catalunya i la Generalitat apunten al potencial del telèfon mòbil com a instrument pedagògic i es posicionen en contra de prohibir-ne l’ús a les aules

El document aprovat pel Consell Escolar de Catalunya sota el nom “Les tecnologies mòbils als centres educatius” evidencia l’oposició de l’organisme a la prohibició dels smartphones i en reivindica el seu ús a escoles i instituts, en tant que institucions que formen part de la vida quotidiana dels alumnes. D’entre les seves principals utilitats, el Consell Escolar de Catalunya en destaca la possibilitat de consultar informació, de contrastar hipòtesis o de buscar apps útils per a les matèries que s’imparteixen a classe.

La consellera d’Ensenyament Irene Rigau s’ha mostrat favorable a aquest text i ha anunciat que des del seu departament es promourà la utilització del mòbil com a eina pedagògica a les aules catalanes. També ha remarcat la importància de preparar els alumnes en la competència digital introduint estratègies pedagògiques que permetin l’ús assenyat d’aquests dispositius per al treball educatiu.

Des del Consell Escolar s’apunta als beneficis del seu ús per formar nois i noies responsables i aconsella que cada centre estableixi unes pautes clares per evitar possibles conflictes entre alumnes i professors derivats d’aquesta pràctica.

La inclusió dels smartphones a l’aula, un espai en el que fins ara estava prohibit, fa encara més necessàries unes normes bàsiques de seguretat si fas servir el mòbil que podeu consultar al nostre web. El CESICAT valora positivament aquesta decisió que aposta per fomentar el bon ús d’aquests tipus de dispositius, així com la conscienciació de menors i ciutadans respecte el seu potencial educatiu a les aules, com és el cas de la Internet Segura.