ENS AGRADARIA PARTICIPAR. COM FER-HO?

Els centres d’Internet Segura de tot Europa, seguint les indicacions que es fan des de la Comissió Europea, mantenen els Panells Paneuropeus de joves. Es tracta de grups de joves, d’un mateix centre educatiu, que es troben de forma periòdica amb el nostre assessorament per a tractar qüestions relacionades amb Internet i les tecnologies de la informació i la comunicació. Les conclusions d’aquestes reunions són elevades després a la Comissió Europea. A més, cada any es realitza una reunió anual a Brussel·les amb representants de tots els països (www.paneuyouth.eu). També podeu estar al cas de totes les activitats realitzades en aquest enllaç.

Si esteu interessats podeu crear un Panell de Joves en el vostre centre, i podeu ser proposats per a participar en aquesta reunió internacional.

I COM FUNCIONEN ELS PANELLS DE JOVES?

El funcionament és molt senzill. Ens reunim i tractem un tema relacionat amb Internet, els mòbils, etc. Per exemple: la privacitat a les xarxes socials, l’esquerda digital, les aplicacions en els smartphones, i altres… Debat obert sobre les nostres experiències i els peròs i els contres de cada qüestió. Tot el que es diu en els panells es resumeix, i les conclusions es fan arribar en un informe que es trasllada a la Comissió Europea. Tot el que diguis, les teves experiències i les dels teus companys/es, són molt importants i es té en compte. És una bona oportunitat per a opinar i fer-se escoltar.

QUI INTEGRA ELS PANELLS DE JOVES?

Cada Panell de Joves està integrat per un grup d’alumnes d’un mateix centre escolar. Existeixen dos nivells diferents: els Panells de Joves d’11-12 anys i de 14-15 anys. Un mateix centre educatiu pot tenir els dos tipus de panell, o només un.

I QUÈ PODEU PER A TENIR UN PANELL DE JOVES?

Doncs també és senzill: Comenteu-ho amb el vostre tutor, amb el cap d’estudis o amb el coordinador/a pedagògic. Dóna’ls aquesta web i proposa’ls la possibilitat de participar. No té cap cost associat per al centre. Poden fer-ho des del formulari de contacte internetsegura.cat/contactar