El jovent té uns bons hàbits a Internet?

Analitzem les dades obtingudes al Youth Mobile Festival per entendre l’ús que els joves fan de la xarxa

Com ja vam avançar, vàrem aprofitar el Youth Mobile Festival per preguntar als preadolescents i adolescents de centres educatius que visitaven el nostre estand sobre els seus hàbits a la xarxa. Són conscients dels riscos que comporta ser a Internet? Tenen clara la importància de mantenir les seves dades privades? Se saben protegir bé?

L’enquesta començava amb una pregunta que s’ha tornat imprescindible per entendre Internet: “Tens mòbil?”. Amb això volíem contrastar unes dades que ja teníem d’altres anys per comprovar la ràpida adopció de smartphones al jovent. El resultat: més de la meitat dels enquestats de 10 anys ja tenen dispositiu mòbil. Fa tres anys, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la dada va ser d’un quart dels preadolescents d’aquesta edat. Veiem també que, cada cop més, a partir de l’adolescència es fa imprescindible tenir smartphone, amb números que s’apropen al 100% des dels 13 anys, una dada també en clar increment respecte als resultats de l’INE.

Les següents qüestions es van plantejar només als que havien respost tenir mòbil propi. En primer lloc vàrem preguntar per la seguretat a través de les contrasenyes, constatant que hi ha un percentatge alt de joves que no són conscients de la importància de tenir una contrasenya diferent per a cada compte: un 40% així ho va reconèixer.

Sí que hi ha més preocupació per la privacitat a la xarxa. Els joves entenen que les seves dades són la moneda de canvi a molts llocs d’Internet i que protegir-les ha de ser una prioritat. El 70% va afirmar mirar els permisos que donen a les aplicacions que es descarreguen. Tant en la pregunta anterior com en aquesta, les noies estan uns punts per sobre dels nois.

En el que no hi ha tanta consciència és quan parlem de les xarxes wifi obertes. Quasi la meitat dels enquestats van confessar utilitzar aquest tipus de connexions quan poden. Hem de ser conscients que, si ho fem, ens exposem a qui hi ha darrere de la xarxa, i si no hi confiem plenament hauríem d’evitar-la. Les dades demostren que, com més grans i independents són els joves, més ús fan d’aquestes connexions, ja que utilitzen més els dispositius i per tant estan més pendents de si se’ls acaben les dades mòbils.

També els vàrem preguntar sobre el ciberassetjament a la xarxa, entenent com a tal des de rebre insults fins a missatges molestos o ofensius. Tot i que el percentatge dels que reconeixen haver-ne estat víctimes pot semblar baix (un 12%), no deixa de ser una xifra i una qüestió preocupants. El doble de noies que de nois han patit, segons l’enquesta, assetjament a les xarxes (el 15% davant el 7%). També augmenta molt el percentatge amb l’edat: els 16 anys és el pic més problemàtic (la xifra arriba als 20%).

Per últim, vam demanar als joves si tenen tots els dispositius electrònics actualitzats. En aquest cas, la valoració és positiva: un 80% van contestar que sí. Sobretot els nois a partir de 13 anys, amb xifres que arriben al 85% als 16 anys.

Per tenir més informació sobre la xarxa, els seus perills i avantatges, visiteu Internet Segura, on anem publicant tot tipus de notícies al respecte, que us ajudaran a comprendre millor el panorama digital. També ens podeu seguir a les xarxes per estar al dia de les últimes novetats: Instagram, Facebook i Twitter.

Enquesta: Elaboració pròpia.
Mostra: 650 joves entre 10 i 16 anys, visitants del Youth Mobile Festival. Del 26 de febrer al 2 de març de 2019.