EIC Accelerator funding opportunities

L’European Innovation Council (EIC) recolza a les petites i mitjanes empreses i als innovadors d’alt risc i alt potencial per ajudar-los a desenvolupar i dur al mercat nous productes, serveis i models comercials innovadors que podrien impulsar el creixement econòmic.

Si vols saber-ne més, fes clic