Project Description

BNEW: Barcelona Economy Week 

Es tracta de cinc esdeveniments B2B connectats entre si que aglutina seminaris singulars de Logística, Real Estate, Industria Digital, Ecommerce i Zones Econòmiques, tots ells amb un  denominador comú: la nova economia.