Project Description

10th Cyber Investor Days

10th Cyber Investor Days

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya participa al programa ECSO Cyber Investors Days & Startup Awards. Es tracta d’un programa perquè pimes i ‘startups’ de l’àmbit de la ciberseguretat trobin finançament i puguin desenvolupar els seus plans de negoci. En aquesta línia, l’European Cyber Security Organisation (ECSO) conjuntament amb les entitats catalanes, està organitzant un esdeveniment a Catalunya, programat cap a mitjans del 2022.

Tanmateix, si no podeu esperar o voleu aprofitar totes les oportunitats existents, aquesta que s’explica a continuació us interessa: el 10th Cyber Investor Days, a Hèlsinki.

Dades generals de l’esdeveniment

  • Títol: “10th Cyber Investor Days”
  • Organització: European Cyber Security Organisation (ECSO), Business Finland, VTT Technical Research Centre, NewCo Helsinki i Maria 01
  • Data: 1 i 2 de desembre de 2021
  • Format: presencial
  • Ubicació: Hèlsinki, Finlàndia
  • Inscripcions
  • Programa i més detalls
  • Etiqueta per les xarxes socials: #InvestCyber

Com seran les jornades

Les pimes i ‘startups’ europees podran presentar les seves solucions innovadores de ciberseguretat. A més a més, podran celebrar reunions B2B amb els principals inversors i empreses europees i/o d’altres països que hi assisteixin.

Com s’hi pot participar

Si la vostra pime o ‘startup’ vol presentar-s’hi, haurà d’omplir un formulari en el qual descrigui el perfil d’inversió. El document haurà de tenir entre 5 i 7 diapositives. Atenció, però, perquè la data límit és el 18 d’octubre a mitjanit. La inscripció es fa de manera virtual.

Ara bé, en cas de ser un inversor o una empresa, la inscripció es realitza a través d’un altre canal.

Context de l’esdeveniment

El 10th Cyber Investor Days es relaciona amb dos tipus d’activitats diferents: l’ECSO’s STARtup Award i l’Slush 2021.

ECSO’s STARtup Award

Les dues millors empreses que es presentin a l’edició que se celebrarà a Hèlsinki obtindran la nominació per poder participar als ECSO’s STARtup Award 2021. Un jurat local seleccionarà els candidats, els quals no només assistiran a la competició final celebrada a l’Haia el febrer de 2022, sinó que també es podran presentar davant d’un jurat europeu que els permetrà entrar en contacte directe amb inversors d’alt nivell, executius corporatius i, finalment, experts en ciberseguretat.

Slush 2021

Slush 2021 se celebrarà els mateixos dies que l’edició d’Hèlsinki. En aquest esdeveniment hi assistiran fundadors, inversors, executius i representants dels mitjans de comunicació.

Accés a totes les iniciatives publicades a NegoCibersegur.

Actualització