La identitat digital dels europeus, al mòbil. Una realitat pròxima

La ciutadania europea podrà accedir fàcilment als serveis de l’administració pública en línia amb la màxima seguretat i mantenint el control de les dades

Amb l’acceleració de la digitalització que ha precipitat la pandèmia de la covid-19, s’ha fet evident que la Unió Europea ha d’abordar la bretxa digital per reduir-la i per això és necessari conduir una sèrie d’actuacions exhaustives per a la transformació digital d’Europa. El Consell Europeu va adoptar el 9 de març del 2021 un conjunt de principis per avançar cap a aquest objectiu amb l’horitzó del 2030. Aquestes actuacions per a la digitalització han estat designades amb el nom de Brúixola Digital.

La Brúixola Digital assenyala quatre punts cardinals:

  • Habilitats digitals.
  • Infraestructures digitals.
  • Transformació digital de les empreses.
  • Digitalització de les administracions.

Dins els objectius de la Brúixola Digital que la Comissió Europea planteja per a la propera dècada per a la transformació digital d’Europa hi ha fites com ara que tots els serveis públics essencials estiguin disponibles en línia o que tots els ciutadans tinguin accés al seu historial clínic de manera electrònica. Necessàriament, la Brúixola Digital també contempla la utilització de la identificació digital per part dels ciutadans de la UE. Per assolir aquest objectiu, el passat 3 de juny, el braç executiu de la Unió Europea va proposar un marc per a una identitat digital europea.


En què consisteix la identificació digital

La identificació digital és una forma d’acreditar qui som a la xarxa, de forma similar a com ens identifiquem amb documents d’identitat o passaports al món físic. L’ús de mecanismes d’acreditació digital de la identitat permet que els usuaris de serveis telemàtics puguin operar personalment com a individus de forma remota amb fiabilitat i seguretat. Hi ha proveïdors de serveis públics i privats que ens identifiquen perquè puguem revisar els nostres comptes bancaris o fem la declaració de la renda, per exemple.

Què és la identitat digital europea?

La identitat digital europea serà una cartera virtual que emmagatzemarà de forma segura al mòbil el document d’identitat electrònic i altres certificats autentificats d’atributs personals, com ara titulacions, comptes bancaris o permisos de conduir. Aquesta mena de moneder digital personal no només permetrà als ciutadans d’identificar-se digitalment, també els facilitarà l’emmagatzematge i gestió de dades d’identificació i documents oficials en format electrònic.

Els principals trets característics de la cartera d’identitat digital europea són els següents:

  • Ús lliure: serà a l’abast de tot ciutadà, resident o empresa de la UE que en vulgui fer ús.
  • Versatilitat: les carteres d’identitat digital europea no només es podran emprar per identificar els seus usuaris, també acreditaran determinats atributs personals específics per accedir a serveis arreu de la UE, tant públics com privats.
  • Dades sota control: els usuaris seran els qui triïn quines dades, quins aspectes de la seva identitat o quins certificats volen compartir amb tercers i sabran exactament què se’n fa.

Per a què servirà i com funcionarà?

La identitat digital europea servirà als ciutadans per poder demostrar la seva identitat, accedir a serveis en línia i compartir documents electrònics, simplement prement un botó del telèfon mòbil. Els ciutadans tindran la identitat digital europea a la seva disposició i en podran fer ús o no, però els serveis públics, així com determinats serveis privats, estaran obligats a reconèixer-la.

La proposta estableix que la certificació electrònica d’atributs tindrà el mateix efecte jurídic que la certificació expedida en paper. Els Estats membres hauran d’oferir a ciutadans i empreses aquesta aplicació d’identificació digital, que tindrà validesa a tota la UE. Així, per mitjà d’aquest sistema, els titulars podran fer tràmits tant al seu país d’origen com a altres estats membres, amb facilitat i seguretat.

Amb la nostra identitat digital europea podrem, per exemple, accedir a comptes bancaris, sol·licitar serveis financers, presentar declaracions fiscals, matricular-nos en una universitat al país d’origen o a l’estranger, acreditar l’edat, llogar un vehicle, identificar-nos en un servei en línia, adquirir una targeta de transport públic o una SIM per a un telèfon mòbil, entre altres operacions que requereixen identificació.

Una garantia de seguretat

Aquesta cartera virtual serà gratuïta per a les persones físiques, emesa amb nivell de seguretat alt i amb interfícies que en permetran la interoperabilitat. La Comissió proposarà i acordarà amb els Estats membres les normes, les especificacions tècniques i els aspectes operatius per garantir que els moneders digitals europeus dels estats membres tinguin els majors nivells de seguretat i seran els mateixos estats els qui certificaran els seus moneders respectius per garantir que compleixen aquests requisits. Són justament les característiques de seguretat les que fan atractiu el reconeixement i l’adopció de la identitat digital europea com a mètode d’identificació per part de tots els proveïdors de serveis privats que ofereixen serveis que requereixen una autenticació forta.

Per això el govern europeu ha presentat la darrera versió del reglament eIDAS, el conjunt de normes comunitàries sobre estàndards d’identificació electrònica i serveis de confiança per a les transaccions digitals dins el Mercat Únic Europeu. Aquesta proposta de regulació sobre la Identitat Digital Europea donarà validesa a la tecnologia blockchain i altres tecnologies de registre distributiu (designades amb l’acrònim anglès DLT: Distributed Ledger Technology), que protegeixen el registre de dades i la integritat de les transaccions i en permeten el seguiment i l’auditoria.

Els canvis en l’eIDAS, a més d’oferir un marc comú, han de permetre regular la Identitat Digital Europea de forma descentralitzada i autosobirana (és a dir, permetent el control personal de la pròpia identitat per part dels individus sense la intervenció d’autoritats administratives). L’adopció de la identitat digital europea, a més de suposar una garantia per a la societat, situarà la Unió en l’avantguarda d’ús d’aquestes tecnologies.


Quan i com podrem començar a fer-la servir?

Perquè la identitat digital europea entri en funcionament aviat, els Estats membres han d’expedir els nous moneders digitals europeus un any després de l’entrada en vigor d’aquest nou reglament: caldrà que els estats membres preparin un conjunt d’eines comunes d’aquí al setembre de 2022 i posin a punt l’arquitectura administrativa digital, la legislació i les pautes tècniques que faran possible la seva implantació a tota la UE. Un cop acordat el marc tècnic, podrà provar-se en projectes pilot.

Com que el Moneder Digital d’Identitat Europeu es basarà en sistemes d’identificació existents a hores d’ara en els estats membres, no caldrà passar per cap nou procés de registre; els estats membres oferiran directament als seus ciutadans i residents el moneder perquè puguin descarregar-lo, instal·lar-lo i fer-ne ús al seu telèfon intel·ligent o a altres dispositius personals.

L’informe sobre la identitat digital Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori explica els conceptes bàsics de la identitat digital així com la seva evolució des de les identitats centralitzades fins a les descentralitzades i introdueix el nou paradigma de la identitat autosobirana i el seu funcionament.


Les carteres d’identitat digital europea seran a l’abast de tot ciutadà, resident o empresa de la UE que en vulgui fer ús, es podran emprar per identificar els seus usuaris i acreditaran determinats atributs personals específics per accedir a serveis arreu de la UE, tant públics com privats. Seran els mateixos usuaris els qui triïn quines dades, quins aspectes de la seva identitat o quins certificats volen compartir amb tercers i sabran exactament què se’n fa.