Internet Segura duu a terme una enquesta a infants, coincidint amb la Festa dels Súpers celebrada al recinte de l’Anella Olímpica de Montjuïc el 20 i 21 d’octubre passat

Festa dels Súpers 2017

Internet Segura va estar present a la Festa dels Súpers 2017, amb un estand propi, el qual es va convertir en un espai de conscienciació sobre qüestions relacionades amb la seguretat a la xarxa. Els nens i joves que van passar-hi van poder descobrir com cal protegir la nostra seguretat i la dels que ens envolten a Internet, a través de jocs i activitats.

Aprofitant la concentració festiva infantil més gran de Catalunya, es va fer una enquesta a 226 infants. La mostra es va fer entre nens i nenes de 7 a 16 anys i revela algunes dades interessants pel que fa a quatre àmbits determinats de la relació que tenen amb la xarxa: dispositius i utilització que es fa de la xarxa, relació amb els seus contactes, utilització de xarxes wifi i contrasenyes, i gestió de les dades personals en l’entorn Internet.

Nadius multiplataforma

Una de les dades rellevants d’aquesta enquesta és que els infants, en aquestes edats (la mitjana de l’enquesta és d’un infant nascut l’any 2005), són multiplataforma, és a dir, utilitzen de manera indistinta la tauleta, l’ordinador i el mòbil (destaca el fet que el 61,5% disposa de telèfon propi). Però, per què es fan servir aquests dispositius? Doncs bàsicament per navegar, jugar, escoltar música i fer els deures, amb una periodicitat diària (domina l’ús entre 10 minuts i 30 minuts). En aquestes edats l’ús de les xarxes socials no és encara massiu, i només repunten significativament plataformes com ara Youtube (escoltar música) i Whatsapp (missatgeria instantània).

L’ombra de l’assetjament

Una de les problemàtiques de l’auge de les noves tecnologies i les xarxes socials és la de l’assetjament. Quan a l’enquesta es demana específicament si algun company de classe o amic ha aprofitat els missatges de mòbil o de xarxes socials per fer mal o molestar, el 15,5% dels enquestats reconeix (en diversos graus d’intensitat) que alguna vegada han experimentat una situació d’aquestes característiques.

Quan la pregunta s’orienta cap a persones anònimes que han insultat o amenaçat a través de telèfon mòbil o xarxes socials, la xifra baixa fins al 12,4% d’infants que han viscut una experiència d’aquest tipus.

I quan es demana si navegant per Internet han trobat alguna vegada missatges que, sense referir-se personalment a ells, els hagin pogut fer sentir malament o molestar-los, el percentatge s’enfila fins al 16,7%.

Els pares són els adults de referència, ja que, si es visqués una situació d’aquestes característiques, el 91,6% dels enquestats els ho explicaria, mentre que només el 62,6% ho explicaria als amics i només el 27,4%, al tutor.

Wifi i contrasenyes segures

L’apartat corresponent a la utilització de les xarxes wifi per part dels enquestats revela que l’ús és més segur del que podríem pensar en un primer moment. De totes maneres, el 18,6% del nens i nenes enquestats  es connecta des de qualsevol xarxa oberta que es trobi pel carrer. La resta d’opcions possibles passen per un entorn segur (casa, escola, biblioteca o xarxes de les quals se’n coneix el propietari).

Pel que fa a la gestió de les contrasenyes se segueix el protocol de complexitat necessària per a aquests casos (més de 8 caràcters, ús de majúscules i minúscules i/o caràcters especials), Ara bé, encara hi ha poca consciència de la importància de canviar periòdicament les contrasenyes dels diferents serveis als quals es connecten o de la importància de no fer servir la mateixa contrasenya per tots els nostres perfils.

Sorprenen, ja a aquestes edats, els casos de robatori de contrasenyes (19,4%) i suplantació d’identitat (13,3%) que, en diversos graus, han estat reportats.

‘Inconscientment’ sociables

Les xarxes socials són sinònim de socialització, i les dades que aporta l’enquesta així ho demostren. Hi ha una facilitat un xic preocupant a l’hora de donar dades personals a la xarxa (fins i tot a desconeguts o en un context totalment públic). Ara bé, quan parlem d’imatges, la tendència no és tan lliure. Es fan selfies sols o amb amics, i també fotos de tall més artístic (paisatges, composicions…), però amb poca preferència a l’hora de compartir-les a les xarxes socials. De fet, a partir dels resultats de l’enquesta, es pot dir que els nens i nenes s’inicien en l’ús de la missatgeria durant el cinquè curs de primària, mentre que sisè de primària marca la frontera de l’entrada a l’univers de les xarxes socials.

Malgrat tot, confiança

En resum, doncs, els nens i nenes d’entre 7 i 16 anys són usuaris assidus d’Internet i comencen a fer servir de manera iniciàtica les xarxes socials, i ho fan diàriament, a través de diversos dispositius. Els perills i amenaces més evidents als quals s’enfronten són l’assetjament que, tot i no presentar una xifra alarmant, sempre és un fet preocupant. També és significativa la desprotecció pel que fa al tipus de connexió a l’hora de navegar, així com la cura de la identitat a través de l’ús adequat de contrasenyes segures i la cessió de dades personals de forma despreocupada. Malgrat els riscos que comporta l’ús de d’Internet per part dels Infants,  la conscienciació i sensibilització en determinats aspectes que afecten la seva seguretat són un signe d’optimisme.

 

Vols seguir-nos?