Quins són els hàbits dels nens i nenes a la xarxa?

Internet Segura duu a terme una enquesta a infants, coincidint amb la Festa dels Súpers celebrada al recinte de l’Anella Olímpica de Montjuïc el 20 i 21 d’octubre passat

Festa dels Súpers 2017

Internet Segura va estar present a la Festa dels Súpers 2017, amb un estand propi, el qual es va convertir en un espai de conscienciació sobre qüestions relacionades amb la seguretat a la xarxa. Els nens i joves que van passar-hi van poder descobrir com cal protegir la nostra seguretat i la dels que ens envolten a Internet, a través de jocs i activitats.

Es va fer una enquesta a 226 infants. La mostra es va fer entre nens i nenes de 7 a 16 anys i revela algunes dades interessants pel que fa a quatre àmbits determinats de la relació que tenen amb la xarxa: dispositius i utilització que es fa de la xarxa, relació amb els seus contactes, utilització de xarxes wifi i contrasenyes, i gestió de les dades personals en l’entorn Internet.

Nadius multiplataforma

Una de les dades rellevants és que els infants, en aquestes edats, són multiplataforma, és a dir, utilitzen de manera indistinta la tauleta, l’ordinador i el mòbil (destaca el fet que el 61,5% disposa de telèfon propi). Però, per què es fan servir aquests dispositius? Doncs, bàsicament, per navegar, jugar, escoltar música i fer els deures, amb una periodicitat diària (domina l’ús entre 10 minuts i 30 minuts diaris). En aquestes edats, l’ús de les xarxes socials no és encara massiu, i només repunten significativament plataformes com ara Youtube (escoltar música) i WhatsApp (missatgeria instantània).

L’ombra de l’assetjament

Una de les problemàtiques de l’auge de les noves tecnologies i les xarxes socials és la de l’assetjament. Quan a l’enquesta es demana específicament si algun company de classe o amic ha aprofitat els missatges de mòbil o de xarxes socials per fer mal o molestar, el 15,5% dels enquestats reconeix (en diversos graus d’intensitat) que alguna vegada han experimentat una situació d’aquestes característiques.

Quan la pregunta s’orienta cap a persones anònimes que han insultat o amenaçat a través de telèfon mòbil o xarxes socials, la xifra baixa fins al 12,4% d’infants que han viscut una experiència d’aquest tipus.

I quan es demana si navegant per Internet han trobat alguna vegada missatges que, sense referir-se personalment a ells, els hagin pogut fer sentir malament o molestar-los, el percentatge s’enfila fins al 16,7%.

Els pares són els adults de referència, ja que, si es visqués una situació d’aquestes característiques, el 91,6% dels enquestats els ho explicaria, mentre que només el 62,6% ho explicaria als amics i només el 27,4%, al tutor.

Wifi i contrasenyes segures

L’apartat corresponent a la utilització de les xarxes wifi per part dels enquestats revela que l’ús és més segur del que podríem pensar en un primer moment. De totes maneres, el 18,6% del nens i nenes enquestats  es connecta des de qualsevol xarxa oberta que es trobi pel carrer. La resta d’opcions possibles passen per un entorn segur (casa, escola, biblioteca o xarxes de les quals se’n coneix el propietari).

Pel que fa a la gestió de les contrasenyes se segueix el protocol de complexitat necessària per a aquests casos (més de 8 caràcters, ús de majúscules i minúscules i/o caràcters especials), Ara bé, encara hi ha poca consciència de la importància de canviar periòdicament les contrasenyes dels diferents serveis als quals es connecten o de la importància de no fer servir la mateixa contrasenya per tots els nostres perfils.

Sorprenen, ja a aquestes edats, els casos de robatori de contrasenyes (19,4%) i suplantació d’identitat (13,3%) que, en diversos graus, han estat reportats.

‘Inconscientment’ sociables

Les xarxes socials són sinònim de socialització, i les dades que aporta l’enquesta així ho demostren. Hi ha una facilitat un xic preocupant a l’hora de donar dades personals a la xarxa (fins i tot a desconeguts o en un context totalment públic). Ara bé, quan parlem d’imatges, la tendència no és tan lliure. Es fan selfies sols o amb amics, i també fotos de tall més artístic (paisatges, composicions…), però amb poca preferència a l’hora de compartir-les a les xarxes socials. De fet, a partir dels resultats de l’enquesta, es pot dir que els nens i nenes s’inicien en l’ús de la missatgeria durant el cinquè curs de primària, mentre que sisè de primària marca la frontera de l’entrada a l’univers de les xarxes socials.

Malgrat tot, confiança

En resum, doncs, els nens i nenes d’entre 7 i 16 anys són usuaris assidus d’Internet i comencen a fer servir de manera iniciàtica les xarxes socials, i ho fan diàriament, a través de diversos dispositius. Els perills i amenaces més evidents als quals s’enfronten són l’assetjament que, tot i no presentar una xifra alarmant, sempre és un fet preocupant. També és significativa la desprotecció pel que fa al tipus de connexió a l’hora de navegar, així com la cura de la identitat a través de l’ús adequat de contrasenyes segures i la cessió de dades personals de forma despreocupada. Malgrat els riscos que comporta l’ús de d’Internet per part dels Infants,  la conscienciació i sensibilització en determinats aspectes que afecten la seva seguretat són un signe d’optimisme.