Com gestiono la privacitat als sistemes Windows 10?

Arran de l’entrada en vigor del RGPD, els equips amb Windows 10 inclouen una nova configuració que permet adaptar la privacitat del sistema operatiu. Si aneu a Inici  > Configuració  > Privadesa  > General es poden seleccionar les dades que s’envien a Windows. Si voleu que us enviïn suggeriments d’aplicacions no instal·lades al menú d’inici, l’historial d’activitats, opcions de publicitat, etc.

També permet la configuració dels permisos que volem atorgar a

les aplicacions instal·lades: accés a micròfon, ubicació, webcam, correu electrònic, missatgeria…

Trobareu més informació en el suport de Windows 10.

privadesa windows10