Què són els gestors de contrasenyes?

Són eines que permeten no només l’emmagatzemament de contrasenyes per a diferents serveis (comptes de correu, xarxes socials, aplicacions…) sinó també que orienten l’usuari a l’hora de crear-ne de noves perquè siguin robustes o detectar si hi ha alguna feblesa en les existents.

L’aplicació guarda totes les contrasenyes en una base de dades de forma segura i xifrada. Quan es vol una contrasenya, es pot accedir amb una clau mestra que cal recordar. Cal tenir còpies de seguretat periòdiques de la base de dades si es guarda en un suport de memòria o guardar-les al núvol, ja que en cas d’oblit de la clau o que es malmetés, no hi hauria mecanisme fàcil de recuperar les contrasenyes o que, fins i tot, seria impossible.

Possibles opcions:

Ús de KeePass (per Windows, Linux, MacOS i FreeBDS)
és un gestor de contrasenyes amb moltes funcionalitats que ofereixen seguretat quan utilitzem moltes contrasenyes en el dia a dia en qualsevol tipus de plataforma.

Ús de LastPass (per tots els sistemes operatius)
és un gestor de contrasenyes que permet accés a una base de dades allotjada al núvol des de tot tipus de dispositius.

Ús de l’extensió Bitwarden (per a usuaris de Chrome)
és la forma més senzilla i segura d’emmagatzemar tots els inicis de sessió i contrasenyes, mantenint-los convenientment sincronitzats entre tots els dispositius.