Com activar el control parental a les principals plataformes de vídeo sota demanda

Avui tenim un nombre enorme de propostes audiovisuals al nostre abast, sense moure’ns de casa, al televisor, a l’ordinador, a telèfons mòbils i tauletes… Aquesta facilitat d’accés de vegades pot fer que els més petits de la casa també arribin tots sols a continguts que no són adequats per a determinades edats o hi ensopeguin accidentalment. Per sort, els mateixos proveïdors de contingut audiovisual ofereixen als responsables de la criança de la canalla la possibilitat de controlar a quina mena d’obres és segur de permetre’ls l’accés franc. T’expliquem com activar i configurar el control parental de les principals plataformes de vídeo sota demanda.

A Amazon Prime Video, a l’apartat Compte i configuració, podem trobar una secció de Control parental. Des d’aquí podem establir un número d’identificació personal de cinc números, que ens permetrà accedir a l’opció Restriccions d’accés. Els paràmetres de configuració de les restriccions fan possible determinar si l’usuari del compte que editem té accés a tot el contingut o només al que és apropiat per a una franja d’edat determinada, es tracti d’infants, nens de fins a set anys, adolescents, joves adults (entre els 16 i els 18 anys) o bé adults.

També podem restringir les opcions de compra per evitar càrrecs accidentals en l’adquisició de continguts de pagament.

Des del compte d’administrador, n’hi ha prou que anem a Configuració del compte per editar les característiques del perfil d’usuari que volem restringir. A la secció Controls parentals podem establir les classificacions de programes de TV, Pel·lícules o Música.

Des de Restriccions de contingut podem seleccionar la classificació d’edat que preferim per a cada tipus de contingut per al compte d’usuari de què fa ús el menor. Haurem de crear un codi de quatre dígits com a número d’identificació personal per protegir l’accés al compte d’administrador i evitar que els menors puguin fer ús d’un perfil aliè per accedir a contingut que, per edat, els està vetat.

Potser l’activació d’un filtre de contingut per edats no és tan important a una plataforma de retransmissió d’encontres esportius com en altres serveis de vídeo en demanda, però DAZN permet a les famílies el control del visionat per part dels infants dels esdeveniments amb una component de violència, com ara la boxa o les arts marcials mixtes. La major part del contingut original de DAZN d’aquests esports està qualificat com per a majors de 18 anys, de manera que l’espectador ha de verificar la teva edat des dels ajustaments per poder visionar combats.

Des de les opcions de Menú de la plataforma podem seleccionar Configuració i accedir al Control parental, que funciona de forma diferent a com ho fa en la majoria de plataformes de vídeo sota demanda restants. A DAZN no podem crear comptes d’usuari diferents per a un mateix perfil. El control parental de la plataforma no demana si hi ha infants o adolescents que en fan ús, sinó que fa obligatori especificar l’edat de l’usuari i la introducció del document d’identitat del titular del compte d’usuari i l’establiment d’un codi d’identificació personal per poder veure tot el catàleg. Necessàriament, cada vegada que vulguem veure combats de boxa o arts marcials mixtes, haurem d’introduir el nostre PIN, de manera que només qui el conegui podrà accedir a contingut protegit.

A Disney+, podem afegir perfils concebuts per a usuaris infantils des de zero o podem editar un perfil creat per convertir-lo en un compte per a menors. Les opcions de control parental (que trobem en revisar la configuració de cada compte o bé en crear-lo de bell nou) permeten triar el tipus de contingut, protegir la sortida del compte i establir un número personal d’identificació per limitar-hi l’accés. Per editar les característiques de cada perfil d’usuari cal saber la contrasenya del compte d’administrador.

Si seleccionem l’opció de Perfil infantil en crear un nou compte, només els continguts per a nens més petits estaran disponibles. Des de les opcions Control parental, tant en comptes establerts com en comptes nous, podem especificar la franja exacta d’edat de l’usuari perquè la plataforma li mostri únicament el contingut adequat (és possible triar entre set grups d’edat diferent: 0+, 6+, 9+, 12+, 14+, 16+, 18+). Tot i que podem assegurar la sortida del perfil, per tal que l’usuari del compte infantil faci únicament ús del seu compte personal, també podem establir, com a mesura de seguretat afegida, un codi de quatre dígits com a número d’identificació personal, per evitar que els menors puguin fer ús de perfils aliens per accedir a contingut inadequat per a la seva edat. La restricció automàtica de continguts de pagament en qualsevol de les franges d’edat d’un compte infantil fa innecessària cap mesura de seguretat afegida per evitar compres no desitjades.

De moment, Filmin no permet l’opció de mantenir diversos usuaris per a un mateix compte. En el cas de comptes domèstics d’ús familiar, això dificulta la gestió de control parental, per bé que la plataforma la té integrada en les opcions de configuració. Des de les preferències d’usuari del compte, podem accedir al Control parental i triar un filtre, segons l’edat de l’usuari que n’hagi de fer ús. Això farà que no es puguin visionar pel·lícules, curts o sèries que estiguin per sobre de la franja d’edat que haguem establert mentre no modifiquem els paràmetres de configuració.

Igualment, les opcions de compra estaran deshabilitades si el control parental està actiu.

HBO ofereix d’entrada dos perfils d’usuari creats com a punt de partida, i podem triar si serviran per veure Sèries i pel·lícules (cosa que permet accedir a tot el contingut) o si seran per a Nens (amb la conseqüent limitació de contingut). Per defecte, el contingut disponible a un perfil per a nens a la plataforma és aquell recomanat fins als 12 anys. Podem crear perfils nous o editar un perfil existent des de les opcions de configuració (des del web, no és possible de fer-ho des de l’aplicació) i activar l’eina Control parental i establir un codi d’identificació personal. Aquest PIN serà necessari quan s’intenti canviar de perfil o accedir a la configuració.

Netflix permet fins a cinc perfils d’usuari per compte. El primer pas per protegir els nens amb el control parental a Netflix és crear-los un perfil específic. És possible d’especificar l’edat aproximada de l’usuari en el moment de la creació del perfil, però des de l’apartat de Gestió de perfils també podem canviar els paràmetres d’un perfil creat anteriorment perquè el contingut que s’hi mostri s’adigui a l’edat de l’usuari. N’hi ha prou que, des del compte d’administrador, editem el perfil per a menors i triem quina és la franja d’edat de qui n’és titular.

Per descomptat, és necessari assegurar la resta de comptes d’usuari amb un número personal d’identificació, si no volem que els menors arribin al contingut que els està vetat des d’un perfil que no és els seu. Per poder protegir l’accés a la resta de comptes d’usuari amb un PIN de quatre dígits hem d’encaminar-nos a l’apartat Bloqueig de perfil dins dels paràmetres de Perfil i control parental.

Les opcions de control parental a YouTube i YouTube Premium són bastant limitades en comparació al que ofereixen altres plataformes. D’una banda, podem canviar la configuració de YouTube perquè no es mostrin vídeos no recomanats per a nens. També podem filtrar vídeos mitjançant l’eina Mode restringit. Aquesta opció amaga vídeos amb contingut potencialment inadequat. Si iniciem sessió a YouTube podem activar-la o desactivar-la des de les opcions de configuració del compte. Cal tenir present que la catalogació de continguts per part de la plataforma funciona raonablement bé gairebé sempre, però pot ser inexacta en alguns casos, de manera que és recomanable la supervisió d’un adult.

A més, per a infants que encara estan en edat preescolar, YouTube Kids, com a entorn integrat al web i també disponible com a aplicació tant per a dispositius iOS com per a dispositius Android. YouTube Kids ofereix un entorn segur per a menors a navegador, mòbils i tauletes tàctils.

Per a usuaris més grans, la plataforma ofereix YouTube amb supervisió parental, una experiència de control parental que és un punt intermedi entre YouTube i YouTube Kids. Això permet que nens a partir de nou anys i adolescents puguin accedir amb un mínim de supervisió als continguts de la plataforma. Per poder-ne fer ús, cal que els comptes d’usuari dels menors estiguin vinculats a un responsable de la seva criança, a través de l’aplicació Family Link de Google. Youtube amb supervisió parental brinda tres nivells diferents de restricció. Explorar és l’opció bàsica, pensada per nens al voltant dels 9 anys, que poden anar una mica més enllà del que troben a YouTube Kids i accedir a vlogs, tutorials, vídeos sobre videojocs, clips musicals, contingut educatiu o notícies. Explorar més és per als més grans de 13 anys, i ofereix les mateixes categories que la versió prèvia, però hi afegeix més varietat i retransmissions en directe sobre els mateixos temes. Finalment, l’opció La majoria del contingut de YouTube, pensada per als adolescents, inclou tots els vídeos de YouTube llevat d’aquells que tenen restricció d’edat.