Com controlar i editar els permisos dels llocs web als principals navegadors

Cada web demana uns determinats permisos d’accés (càmera, micròfon, ubicació, sincronització amb altres dispositius, finestres emergents d’anuncis…) però hem de saber que podem fer canvis en la configuració predeterminada dels nostres navegadors o canviar els permisos per a un lloc web concret:

Si fem clic al cadenat que apareix al costat de la barra d’adreces, podem revisar els permisos del lloc web on ens trobem i accedir als paràmetres per modificar-los.

A diferència d’altres navegadors, Internet de Samsung no ofereix funcions integrades de control de permisos de llocs web, però des de la configuració del telèfon podem revisar si hem concedit al navegador permisos d’ús innecessaris. Dins de l’apartat ‘Aplicacions’ de la Configuració, si seleccionem ‘Internet de Samsung’ i polsem ‘Permisos’ veurem quines són les funcions del telèfon de què fa ús el navegador. Un cop haguem retirat els permisos, cap lloc web no podrà fer-ne ús, i si n’hi ha cap de maliciós que ho prova, el navegador ho impedirà.

Si fem clic al cadenat que apareix al costat de la barra d’adreces, podem revisar els permisos del lloc web on ens trobem i accedir als paràmetres per modificar-los. Des d’aquesta pantalla, si fem clic a la capçalera, on diu ‘Tots els llocs’, podrem veure tots els llocs webs que tenen permisos concedits al navegador, i podrem editar-los individualment.

Podem revisar els permisos des de Paràmetres > Privacitat i seguretat > Permisos. Podem revisar els permisos específics d’un lloc web si fem clic al cadenat de la barra d’adreces i seleccionem ‘Connexió segura’ i, tot seguit, ‘Més informació’. A continuació, en la finestra d’Informació de la pàgina, seleccionem ‘Permisos’ i podrem visualitzar i editar les autoritzacions de la pàgina que visitem.

Podem revisar els permisos si seguim la ruta Paràmetres > Privadesa > Paràmetres del lloc. Des d’aquest apartat podrem editar tant els permisos genèrics per a tots els llocs com permisos específics per a pàgines determinades.

Si seleccionem les Preferències i anem a la pestanya de Llocs web, veurem tots els permisos que pot donar Safari. Quan premem en cada autorització veurem les pàgines que les tenen concedides i la seva configuració perquè puguem modificar-les.