2FA autenticació de doble factor (two-factor authentication)

2FA autenticació de doble factor

És un mitjà per demostrar la identitat mitjançant dos factors d’autenticació que normalment es consideren més forts que qualsevol autenticació de factor únic. Una forma d’autenticació multifactor.

Entre els factors vàlids hi ha:

  • tipus 1: alguna cosa que conegueu, com ara contrasenyes i PIN;
  • tipus 2: alguna cosa que tingueu, com ara targetes intel·ligents o dispositius OTP (One Time Password);
  • tipus 3: algú que sou (biometria), com ara l’empremta digital, trets de la cara, exploració de retina.

Com ens protegeix el doble factor?

El doble factor d’autenticació ens protegeix de forma que, en cas que la nostra contrasenya fos compromesa, l’atacant, tot i conèixer-la no podria accedir al sistema/aplicació perquè li faltaria un altre factor.

Això permet la protecció en campanyes de phishing i en filtracions o robatoris d’informació.

En les diferents aplicacions amb serveis al núvol com:

permeten la protecció de serveis de correu electrònic, calendaris, notes de reunions, documentació sensible… que es comparteix al núvol.