Què són els gestors de contrasenyes?

Són eines que permeten no només l’emmagatzemament de contrasenyes per a diferents serveis (comptes de correu, xarxes socials, aplicacions…) sinó també que orienten l’usuari a l’hora de crear-ne de noves perquè siguin robustes o detectar si hi ha alguna feblesa en les existents.

Keepass

https://keepass.info/

Ús de KeePass (per Windows, Linux, MacOS i FreeBDS)

KeePass és un gestor de contrasenyes amb moltes funcionalitats que ofereixen seguretat quan utilitzem moltes contrasenyes en el dia a dia en qualsevol tipus de plataforma.