Quines responsabilitats tenen els meus fills a Internet?

És important transmetre als menors que a Internet, com a la resta dels entorns en els que ens movem, tenim no només drets sinó també obligacions. Tot allò que fem o diem pot repercutir sobre els demés.

Així, és important reflexionar amb ells sobre dues qüestions:

 • Internet no és anònim. Molts menors pensen que pel fet de donar-se d’alta en un compte de correu electrònic gratuïta en la que no figuri el seu nom ni altres dades identificatives, la podran utilitzar de forma anònima. Altres pensen que poden crear un perfil en una xarxa social amb dades falses i ningú sabrà qui són, o podran fer comentaris de qualsevol tipus si escriuen usant un nick o pseudònim inventat. Això és així. Han de saber que si fan quelcom així perquè després volen enviar insults, escriure amenaces o penjar fotografies o informació personal d’una altra persona, poden ser denunciats i identificats.
 • Els menors de 14 anys en endavant tenen responsabilitat penal sobre tot el que fan. Poden ser denunciats i ser cridats per un jutge qui els aplicarà la Llei en funció del que hagin fet. Escriure o enviar amenaces, calúmnies, injúries o difondre imatges d’altres persones sense la seva autorització, o dades personals, tenen conseqüències penals. Aquells menors que no tenen els 14 anys no tenen responsabilitat penal, però han de saber que els seus pares sí patiran les conseqüències del que ells facin. Una sanció econòmica per alguna cosa que ha fet un nen/a de 12 o 13 anys serà pagada pels pares.

Per a evitar males experiències, tant com ser possibles víctimes de l’acció d’altres com per actuar ells de forma incorrecta, recomanem que traslladeu normes bàsiques als vostres fills com les que citem a continuació (que demanen la responsabilització de l’ús que en fan de la xarxa), i que apareixen també en la secció Posa-hi seny a Menors i joves:

 • Hem de respectar les opinions dels altres. Tot el món té dret a expressar-se, encara que pensi de forma diferent o expressi opinions contràries a les nostres.
 • Hem de respectar als demés com a persones. No està justificat insultar, injuriar o calumniar a altres persones. És més, has de recordar que algunes d’aquestes qüestions poden ser considerades delictes.
 • No podem amenaçar a ningú a través d’Internet, ni en converses públiques ni en privades. Amenaçar és un delicte recollit en el Codi Penal.
 • Hem de respectar la privacitat dels demés. No podem publicar dades personals d’altres persones sense la seva autorització: la seva adreça, dades sobre la seva família, etc. Recorda que, a més, els menors de 14 anys no poden donar cap autorització, per la qual cosa és necessari demanar autorització als pares.
 • Una fotografia d’una persona ha de ser tractada com una dada personal. És dir, no podem publicar fotografies d’altres persones sense la seva autorització prèvia. I recorda, de nou, els menors de 14 anys no poden donar dita autorització, per la qual cosa és necessari demanar autorització als pares.
 • No podem llegir ni difondre els correus electrònics d’altres persones si NO són per a nosaltres. Si a l’entrar a l’aula d’informàtica, o a l’ordinador de la biblioteca, et trobes obert el correu d’alguna persona que ha oblidat tancar-lo, no has de llegir-lo. Si a més de fer-ho difons el contingut, és dir, si li expliques a algú el que has llegit, estaràs fent quelcom especialment greu, tal i com recull el Codi Penal.
 • No podem fer-nos passar per una altra persona a Internet. No podem enviar correus fent-nos passar per aquesta persona, i molt menys crear un perfil en una xarxa social prenent la seva identitat. És quelcom molt seriós i denunciable.
 • No hem de tolerar l’assetjament a Internet, ni fora de la xarxa. Si trobes un lloc web, fòrum o perfil en el que s’assetja, insulta o amenaça a algun menor d’edat que no sap com actuar, pots comunicar-ho a internetsegura.cat/contactar
 • Si trobes continguts il·legals o que et resultin especialment desagradables, has de comunicar-ho als mossos d’esquadra o a internetsegura.cat/contactar. Tota la informació que rebem es tracta de forma anònima, i ningú sabrà mai qui ha informat sobre un contingut en concret.
 • Hem de respectar els drets dels autors i els creadors. No hem de piratejar els llibres, cançons, sèries i/o pel·lícules que han suposat treball per a altres persones que tenen drets sobre aquests continguts. Si a més utilitzes programes de P2P, recorda que és fàcil descarregar-se diferents tipus de virus, o fins i tot un contingut il·legal camuflat sota un nom qualsevol.

Per a qualsevol dubte que tingueu, estem per ajudar-vos a internetsegura.cat/contactar o al telèfon 116 111 d’Infància Respon (tots els dies de l’any).