Més normes de ciberseguretatmail-verd Correu electrònic

 • No obrir correus electrònics de remitents desconeguts.

 • No omplir formularis que arriben per correu electrònic, sobretot si demanen dades personals. Compte amb els correus de bancs on demanen que es confirmi un compte o un pagament bancari.

 • En el compte de correu que utilitzen habitualment no incloure el seu nom i cognoms, edat o data de naixement. Haurien d’usar NICKS, noms inventats o neutres.

 • Poden tenir diversos comptes de correu electrònic: un seria amb el seu nom per a qüestions “oficials” i res més, i un altre com el que aconsellem en el punt anterior per utilitzar habitualment.

 • La contrasenya del correu electrònic no l’han de compartir amb ningú, i utilitzar combinacions de lletres, números, fer servir alguna majúscula i símbols. Tenir diferents contrasenyes per als diversos comptes.


mail-verd Missatgeria

 • Aconsellar-los de no parlar amb persones que no coneguin a les aplicacions de missatgeria i a xats públics.

 • No facilitar les dades personals en aquests xats.

 • Recordar-los que han de respectar la privacitat de les persones que coneixen. No facilitar dades dels seus familiars o amics/gues.

 • No enviar fotografies personals, sobretot a grups grans de missatgeria.

 • Bloquejar els que es dirigeixin a ells de forma agressiva o feridora, així com aquelles persones que enviïn missatges obscens.

 • Si algú l’insulta o amenaça és bo copiar o guardar les converses. Poden ser d’utilitat més endavant. Recordar-vos que sempre ens podeu informar a internetsegura.cat/contactar.


mail-verd Xarxes socials

 • Recomanem posar en el seu perfil una imatge que no l’identifiqui directament: un avatar o alguna icona que els agradi.

 • Com a menor d’edat, el seu perfil ha de ser sempre PRIVAT.

 • Que no afegeixin persones que no coneguin físicament, ni amb les que no mantinguin contacte regular. No serveix de res tenir un perfil privat si després afegeixen centenars de contactes.

 • No incloure informació personal rellevant en el seu perfil, que permeti la seva localització o clara identificació.

 • Recordar-los que també han de cuidar la privacitat dels seus familiars i amics.

 • Compte amb les fotografies que pugen! Qualsevol imatge que es comparteix a la xarxa pot començar a circular sense control. Abans de pujar una fotografia en la que apareguin altres persones al seu costat, haurien de comunicar-ho i obtenir la seva autorització.

 • Recordar-los que han de ser respectuosos amb els altres.

 • No haurien de participar en perfils o grups en els que s’insulta, s’amenaça o es falta al respecte. Si troben un d’aquests grups haurien de denunciar-ho de forma anònima. Es pot fer a la pròpia xarxa social, informar-ne a través d’una Línia de Denúncia anònima o directament als Mossos d’Esquadra.


mail-verd Mòbils i tauletes

 • Recordar-los que moltes de les coses que es poden dir amb text poden ser més valorades si es comuniquen cara a cara.

 • Evitar exposar el dispositiu en públic si creu que hi ha perill que li prenguin, i protegir-lo amb el desbloqueig amb un patró gràfic, un pin o una contrasenya.

 • Han de sospitar de les trucades i missatges de desconeguts i ocults.

 • Descarregar només les aplicacions de mòbil que estan a les botigues d’aplicacions oficials per evitar que incloguin virus, siguin fraudulentes o espïin les dades.

 • Abans de compartir una notícia o publicar una fotografia o vídeo han de pensar-ho bé. No facilitar o publicar dades, informació, fotografies o vídeos d’altres persones sense que els hagin donat el seu permí.

 • Si omplen formularis amb les dades personals o fan compres des del mòbil assegurar-se d’usar comunicació segura https i amb el 3G o 4G actiu.

 • Evitar l’ús de xarxes wi-fi obertes de les quals no coneixen el propietari. Algú pot tenir control de les seves sessions a la seva xarxa social o al seu correu electrònic quan l’obren des del mòbil.

 • Configurar les opcions de l’aparell perquè respecti la seva privacitat.

 • Han de vigilar quan es dona permís per a connexions de proximitat amb altres dispositius (Bluetooth) i la seva geolocalització (GPS) que demanen diferents serveis.


mail-verd Jocs en xarxa

 • Els jocs han de ser els adequats per l’edat.

 • Quan juguen en línia amb els amics, vigilar les pàgines a les que accedeixen i recordar-los que no han de donar mai dades personals.
 • Les etiquetes descriptives informen si el joc conté continguts de violència, llenguatge inapropiat, por, drogues, sexe, discriminació, apostes, i si s’hi pot jugar amb altres persones.

Podeu trobar més informació a: https://pegi.infomail-verd Descàrrega d’apps

 • Informeu-vos dels filtres disponibles d’accés a certs continguts, ja que evitaran molts riscos.

 • Assegurau-vos que siguin conscients de la importància de no revelar cap dada personal, ni seva ni de cap altra persona.

 • Fomenteu l’ús d’apps subjectes a un control i a una regulació que respectin els drets dels menors i tinguin un servei d’atenció al client.
 • Coneixeu els jocs a què juguen.

 • Fomenteu actituds de consum responsable amb els serveis i equipaments TIC, com per exemple allargar la vida útil dels equipaments TIC i tenir control dels mitjans de pagament amb els quals els adquirim.

Podem trobar més informació a: International Age Rating Coalition (IARC) www.globalratings.com

Per a qualsevol dubte que tingueu, adreceu-vos a internetsegura.cat/contactar o al telèfon 116 111 d’Infància Respon (tots els dies de l’any).