Passa a l’acció contra el ciberassetjament des de l’escola

Oferim consells útils perquè els educadors identifiquin i combatin des de l’aula un fenomen que pot passar fàcilment desapercebut dins els centres educatius

Els infants i adolescents en situació d’assetjament o de ciberassetjament poden no saber com demanar ajuda. Per això els educadors han de saber detectar possibles símptomes que un estudiant passa un mal moment i investigar-ne les causes. El protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya és una gran eina per encarar i combatre des de les institucions educatives aquesta xacra.

Acció contra el ciberassetjament

Una davallada en el rendiment acadèmic, les absències repetides i no justificades o la manca de relació amb els companys són senyals d’alarma. També l’ànim decaigut, l’apatia, la manca de participació o els exabruptes poden indicar que l’alumne pateix algun tipus de problema, per no parlar de la possible existència de trastorns del son o de l’alimentació. De la mateixa manera, els comportaments públics de menyspreu davant la diferència, els comentaris pejoratius sobre trets físics o característiques dels companys o la promoció i participació en burles vexatòries són circumstàncies que els educadors tampoc no han de passar per alt, perquè poden revelar conductes d’abús que es reprodueixin dins i fora de l’aula, a l’espai físic i al virtual. Amb els nostres consells per passar a l’acció, els docents poden lluitar eficaçment contra les situacions de maltractament a la xarxa.

Acció contra el ciberassetjament

Posa’ls-ho fàcil

Quan hi ha símptomes que alguna cosa no va bé, convé saber trobar el moment per inquirir l’estudiant en qüestió sobre les raons rere el seu comportament. Poden existir inconvenients o objeccions comprensibles per part dels alumnes a comunicar obertament als docents els problemes personals originats per una situació d’assetjament o de ciberassetjament. La creació d’enquestes específiques perquè l’alumnat hi respongui de forma anònima pot ser una forma efectiva de detectar l’existència del problema.

Acció contra el ciberassetjament

Educa ciutadans digitals

Una formació completa no pot passar per alt les normes de comportament que concerneixen l’ús de la tecnologia. Els estudiants han de conèixer els avantatges de les TIC però també han d’estar familiaritzats amb els problemes que es poden derivar del seu mal ús o del seu abús. Més enllà dels estàndards que ha d’obeir la conducta dels ciutadans a la xarxa (l’anomenat civisme digital), els educadors han d’instruir els estudiants sobre els riscos, els drets i els deures i l’exigència de responsabilitat de l’ús dels dispositius electrònics i de l’activitat de cadascú a la xarxa.

Proscriure de l’ensenyament els dispositius digitals mai no és una bona opció, però la seva adopció precipitada i gratuïta pot ser contraproduent. Des del 2019, el pla mòbils.edu d’Innovació Pedagògica del Departament d’Educació té com a objectius la millora de la competència digital dels estudiants per contribuir a l’èxit educatiu, aprofundint en la potencialitat de les tecnologies digitals al servei de l’aprenentatge. La incorporació fonamentada i comprensiva de la tecnologia a l’aula és saludable i necessària, però ha d’anar acompanyada de la instrucció en el seu ús i de la màxima que les regles de convivència a l’entorn real també són d’aplicació al món virtual.

Acció contra el ciberassetjament

Tracta la qüestió a l’aula

Cal tenir present que, com en l’assetjament fora de l’espai virtual, hi pot haver companys que tinguin consciència de la situació però que no ho denunciïn ni actuïn per frenar-lo. És necessari, doncs, de fer saber als estudiants que si viuen una situació de maltractament o en són testimonis, sigui d’assetjament o de ciberassetjament, l’expliquin a un adult de confiança, un docent o un familiar. De la mateixa manera, els estudiants han de conèixer l’impacte que pot tenir en el proïsme la seva participació en conductes d’abús.

Una manera de reflexionar de forma lúdica però conscient sobre el maltractament a la xarxa és el nostre joc de taula Qui? On? Com?, una variant del popular Cluedo en què el misteri a resoldre és un cas de ciberassetjament en comptes d’un assassinat. També el nostre apartat Tu tens la clau contra el ciberassetjament. Guia per a infants i adolescents pot servir als educadors com a material didàctic complementari per interpel·lar els alumnes i parlar sobre el tema en sessions de tutoria.

Acció contra el ciberassetjament

Involucra-hi les famílies

Les famílies poden desconèixer completament el ciberassetjament. Com que és fonamental de poder fer-hi front també des de les llars, els educadors han d’avisar els familiars dels alumnes que en són víctimes o hi prenen part per tal de poder atacar la qüestió des de tots els fronts. La nostra secció Guia d’actuació per a famílies contra el ciberassetjament pot ser de molta ajuda a pares i mares tant per informar-se preventivament sobre el fenomen com per actuar un cop ha estat possible contrastar que existeixen motius per a la preocupació. Com que els estudiants poden ser testimonis, víctimes o abusadors, l’arma més efectiva contra l’assetjament i el ciberassetjament és parlar-ne, tant a casa com a l’escola.

Acció contra el ciberassetjament

Tolerància zero amb els abusos

Fer que els estudiants entenguin les implicacions de l’assetjament i el ciberassetjament i es facin corresponsables del manteniment harmònic del clima de convivència a l’aula, al carrer i al ciberespai significa també ensenyar-los la importància de l’empatia, del perdó i fins i tot de la reinserció, quan el dany s’ha produït i s’han identificat abusadors que pertanyen al propi entorn educatiu. Per això l’objectiu de les actuacions conduïdes pels docents ha de ser, sempre que sigui possible, no pas una finalitat estrictament punitiva (que, a més, podria ser contraproduent i podria perjudicar encara més les víctimes) sinó la reconducció de la situació, la comprensió, la compensació del dany causat i la demanda de perdó per part dels ciberassetjadors. Tot això passa pel reconeixement del comportament lesiu, l’esmena i pel compromís de canvi.

Acció contra el ciberassetjament

Si el problema és gran, no hi facis front tot sol

A més de formar els estudiants, garantir el seu benestar i la seva seguretat ha de ser sempre l’objectiu i el compromís dels educadors, però els casos greus de ciberassetjament poden transcendir la capacitat, els recursos, el coneixement i la competència dels docents. Per això és imprescindible, d’una banda, que la direcció del centre, els tutors, el claustre i l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) es coordinin per sumar els esforços de tota la comunitat educativa i amb les famílies i, de l’altra, escalar la qüestió més enllà del centre i les llars quan les implicacions de l’assumpte són prou serioses. Els educadors han d’estar previnguts sobre el ciberassetjament sexual i han d’alertar els estudiants sobre el risc d’intercanviar arxius fotogràfics o audiovisuals íntims, perquè un cop han estat enviats se’n perd el control.

Una altra via per a la detecció de l’assetjament i el ciberassetjament és l’eina que el Departament d’Educació, dins del Pla Escoles Lliures de Violències 2021-2026, acaba de posar en marxa. Es tracta de l’aplicació mòbil UsApps per denunciar violències a l’escola. Tant el professorat, com els alumnes, com les famílies poden presentar denúncia a través de l’aplicació. Un qüestionari bàsic recull dades sobre els fets segons la seva tipologia i la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència (USAV) en fa un seguiment especialitzat.

El Programa Salut i Escola de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ofereix suport als centres educatius en matèria salut mental, cosa que inclou tant els trastorns de l’estat d’ànim i d’ansietat, les ideacions suïcides i les conductes addictives com els  trastorns de la conducta (que engloben la violència i l’assetjament escolars). El telèfon gratuït 116 111 Infància Respon de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) atén en tot moment els casos d’assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals i activa els protocols oportuns i mobilitza els equips humans especialitzats en cada cas. Els casos de ciberassetjament greus es poden posar en coneixement de la policia a través de la bústia del cos de Mossos d’Esquadra o bé a mitjançant el telèfon gratuït 112, per a temes urgents; la Unitat Central de Menors respon les 24 hores del dia.

Des del 2017, el Departament d’Educació té en marxa el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament entre iguals. A través de la formació de la comunitat escolar i la implicació i l’apoderament de l’alumnat, la iniciativa vol estimular els centres educatius sostinguts amb fons públics a elaborar un projecte de sensibilització de la comunitat escolar sobre la importància de prendre mesures contra l’assetjament i erradicar-lo.  A la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya es poden trobar recursos i experiències il·lustratives dels centres que ja han participat en el programa.


També et pot interessar…