En marxa l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Entre les seves funcions hi ha la prevenció, detecció i resposta davant de les creixents ciberamenaces i riscos de l’ecosistema digital

Des de l’1 de gener del 2020 el programa Internet Segura forma part de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l’organisme que substitueix la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT). L’Agència és la responsable de vetllar per la seguretat digital i de desplegar l’Estratègia de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya, dins de l’àmbit de les competències de la Generalitat.

La prevenció, detecció i resposta davant de les creixents ciberamenaces i riscos de l’ecosistema digital són funcions del nou organisme. Ho fa desplegant estratègies d’assessorament, planificació, gestió, coordinació i supervisió de la ciberseguretat en l’àmbit de la generalitat i del seu sector públic. L’agència estableix així mateix una col·laboració directa amb els ens locals del país.

Com ha fet fins ara, el programa Internet Segura seguirà amb la seva missió de sensibilitzar la ciutadania – en especial menors i adolescents, pares i mares i professionals de l’ensenyament – sobre la importància dels bons hàbits a l’hora de navegar per Internet i utilitzar les xarxes socials. Una de les primeres accions en aquesta nova etapa serà una campanya dedicada al sector empresarial (talent i activitat econòmica), i també un projecte dedicat específicament als adolescents.


Objectius de l’Agència

Els principals objectius de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya són:

  • Prevenir i detectar incidents de ciberseguretat, desplegant les respostes i les mesures de prevenció adients.

  • Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

  • Exercir les funcions d’equip de respostes a emergències (CERT)

  • Investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidents i ciberatacs

  • Generar una estratègia d’intel.ligència en matèria de ciberseguretat, amb la publicació d’informes, articles i estudis de caire tècnic.

El Consell d’Administració de l’Agència està integrat per vuit membres.

La creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya va ser aprovada pel Parlament per àmplia majoria el juliol de 2017. La Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya estableix la creació i forma jurídica de l’entitat, que està adscrita al departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.