Respectem els drets dels infants també a Internet

Pràctiques com el ‘sharenting’ tenen riscos dels que cal ser conscients


El 20 de novembre és el Dia Universal del Nen o de la Infància, promogut per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Una commemoració que aquest 2019 encara és més especial, ja que fa 60 anys que es va aprovar la Declaració Universal dels Drets de l’Infant i 30 de la Convenció sobre els Drets dels Nens. Quan es van redactar, lluny quedaven encara l’expansió d’Internet i el naixement de les xarxes socials, però hi ha principis i articles d’aquests dos textos que perfectament són aplicables al món digital i virtual. Així per exemple, el principi 2 de la Declaració assenyala que els infants tenen dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure; el 5 que els infants físicament o mentalment disminuïts tenen dret a una educació i atenció especials; o el principi 6, que apunta al dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat. També cal esmentar l’article 7: L’infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en la seva etapa elemental; se li donarà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d’igualtat d’oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat. La Declaració Universal dels Drets de l’Infant la formen només 10 principis. Molt més extensa i detallada és la Convenció sobre els Drets de l’Infant, amb mig centenar d’articles i la majoria d’ells amb diferents punts. Entre aquests, podem llegir que el nens i les nenes tenen el dret a no ser discriminats, el dret a la preservació de la identitat, el dret a la llibertat d’expressió (“sempre que això no perjudiqui els drets dels altres”, es diu a la Convenció), i el dret a la protecció de la vida privada.


Des d’Internet Segura recordar, en una jornada com és el Dia Universal del Nen o de la Infància, que tots aquestes principis i drets són d’aplicació també a la xarxa, que la Declaració i la Convenció es varen redactar perquè els menors d’edat són un sector especialment vulnerable i per tant cal tenir especial protecció dels seus drets. En aquesta línia, pràctiques com el sharenting (compartir a les xarxes fotografies d’infants, especialment per part dels pares) pot comportar riscos en quant a la privacitat i seguretat del menor; en aquest article en parlàvem abastament.


Safer Internet Forum

Coincidint amb el Dia Universal del Nen o de la Infància, a Brussel·les té lloc el 21 de novembre el Safer Internet Forum, jornada que té entre les seves finalitats promoure una cultura en línia inclusiva per a tots els ciutadans de la Unió Europea. Alguns dels debats proposats paren especial atenció en els menors d’edat: es donarà veu als panelistes juvenils del projecte Better Internet for Kids (BIK); n’hi haurà de 19 països europeus, que opinaran sobre temes relacionats amb fer una Internet més segura i millor, una opinió tant personal com consensuada amb els companys que representen a través d’aquest projecte. I una altra sessió analitzarà la manera en què els joves poden utilitzar les xarxes socials per provocar canvis. Aquí en trobareu més informació.