Unitats didàctiques per a secundària

Els alumnes viuen en contacte permanent amb la tecnologia. Cal destinar esforços per a sensibilitzar en els riscos que hi ha a Internet.


VIDEOFÒRUM

Es planteja una activitat grupal on es proposa triar i veure un dels vídeos del llistat proposat i fer-ne una anàlisi seguint una pauta.

Guia per al docent

Material per als alumnes


APPTIVA'T CONTRA EL CIBERASSETJAMENT

En aquesta activitat es planteja programar una app en parelles amb l’editor Mobincube. Es programa l’app perquè resolgui els possibles decisions a prendre davant les situacions sobre ciberseguretat plantejades amb 4 diagrames de flux.


CAMPANYA GRÀFICA

Difondre informació amb cartells és una forma excel·lent de transmetre un missatge o promoure una idea. L’ús social i de les comunitats com element de conscienciació ha estat efectiu al llarg de la història.


INSTAGRAM

En aquest exercici de treball cooperatiu analitzarem un perfil d’Instagram i es treuran conclusions que es posen en comú amb la resta de la classe.

Guia per al docent

Material per als alumnes


CURTMETRATGES CONTRA EL CIBERASSETJAMENT

Parlar per telèfon o escriure no és suficient per conscienciar els adolescents contra el ciberassetjament. Fer-ho cara a cara o amb l’ús d’un petit vídeo no és una missió difícil. Cal ser organitzats per treballar en grup: definir objectius, guió, preproducció, gravació, muntatge i presentació.

Guia per al docent