Unitats didàctiques per a secundària

Els alumnes viuen en contacte permanent amb la tecnologia. Cal destinar esforços per a sensibilitzar en els riscos que hi ha a Internet.