Unitats didàctiques per a primària

El contacte del nostre alumnat amb Internet és constant. És objectiu fonamental en aquestes càpsules fer-los conscients dels riscos:

Memory

MEMORY

Es planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i la dinàmica del joc de taula Memory, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un risc.

Joc del bon internauta

JOC EL BON INTERNAUTA

Es planteja una activitat grupal, seguint la metodologia i dinàmica del joc de taula Joc de l’oca, que farà que els alumnes s’adonin de tot allò que fan bé i de tot allò que pot significar un perill.

Pensa i actua

PENSA I ACTUA!

Es planteja una activitat grupal que ajudarà els alumnes a conèixer i identificar els diferents riscos que poden trobar a Internet i com han d’actuar davant d’aquests.

bo o dolent

BO O DOLENT?

Es planteja una activitat individual, perquè els alumnes puguin diferenciar quina de les situacions dibuixades resol millor la conducta adient.

carnet del bon internauta

CARNET DEL BON INTERNAUTA

Es planteja una activitat individual que farà reflexionar els alumnes a partir de la resolució d’una sèrie de reptes que els permeti obtenir el carnet.