Unitats didàctiques per a primària

El contacte del nostre alumnat amb Internet és constant. És objectiu fonamental en aquestes càpsules fer-los conscients dels riscos: