Necessites ajuda?

El programa Internet Segura posa a disposició dels menors d’edat, de les famílies i dels centres educatius, una línia de suport totalment professionalitzada i gratuïta, per a donar resposta a totes aquelles situacions conflictives que poden sorgir durant la utilització d’Internet i les TIC.

Treballem per atendre i solucionar els problemes més importants amb què es troben els menors a Internet. Aquests problemes poden arribar a afectar als més joves i al seu entorn, com a conseqüència normalment d’un ús incorrecte de les TIC, o com a resultat de l’acció de persones que poden suposar una amenaça pel seu comportament o intencions.

Així et podem assessorar en situacions de:

• Ciberbullying o assetjament escolar a Internet.

• Calúmnies, injúries i amenaces.

• Ús no autoritzat de la imatge d’un menor.

• Grooming o assetjament sexual d’adults cap a menors per Internet.

• Pèrdues d’identitat i suplantació, en xarxes socials o en altres entorns.

• Desordres d’addicció en les noves tecnologies.

• Problemes de seguretat digital que es produeixen al centre.

Si ets menor d’edat i estàs vivint alguna d’aquestes situacions, si ets un pare/mare o si ets professor/a preocupat/da, pots posar-te directament en contacte a internetsegura.cat/contactar. A més de prevenir o orientar, podem intervenir quan el cas ho requereix i actuar en col·laboració amb el Cos de Mossos d’Esquadra i, si escau, amb els Departaments Jurídics de les principals empreses d’Internet -ISPs-.

Podeu posar-vos en contacte a través de internetsegura.cat/contactar o al telèfon 116 111 d’Infància Respon (tots els dies de l’any).

Algunes situacions que es poden evitar si…

1. Utilitzeu les tutories on es treballa la mediació per transmetre les pautes necessàries per a l’ús segur i responsable d’Internet i xarxes socials:

  • Sessions formatives al centre sobre el respecte entre iguals.
  • Emfatitzar el fet que Internet no és anònim.
  • Consensueu normes de treball i ús de les diferents eines i aplicatius i reviseu-les almenys un cop a l’any.

2. Oferiu al menor una figura responsable, del centre escolar, per adreçar-se en cas que es produeixi qualsevol problema de convivència.

3. Estigueu alerta davant situacions conflictives que puguin derivar en ciberassetjament.

4. Consulteu el PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT I EL CIBERASSETJAMENT ENTRE IGUALS (en pdf), amb especial atenció a no perjudicar més la víctima amb les nostres actuacions.