Els drets digitals, claus per al civisme a Internet

La ciutadania ha d’estar protegida també a la xarxa, i especialment els menors

Els éssers humans tenim drets i deures. L’era digital i les noves maneres de comunicar-se, d’informar-se, de debatre o de distreure’s han portat, però, a que un seguit de drets que teníem assumits en la vida “real” encara no estiguin garantits per llei en el camp digital. Aquest 2020, en què el lema del Dia de la Internet Segura és A Internet, amb civisme, recordem la importància dels drets digitals com a garantia per a que tothom pugui moure’s per la xarxa amb seguretat i essent respectat.

Els éssers humans tenim drets i deures. L’era digital i les noves maneres de comunicar-se, d’informar-se, de debatre o de distreure’s han portat, però, a que un seguit de drets que teníem assumits en la vida “real” encara no estiguin garantits per llei en el camp digital. Aquest 2020, en què el lema del Dia de la Internet Segura és A Internet, amb civisme, recordem la importància dels drets digitals com a garantia per a que tothom pugui moure’s per la xarxa amb seguretat i essent respectat.

En aquesta mateixa línia, es troba en ple procés d’elaboració la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals, un projecte d’innovació social coordinat per la Generalitat de Catalunya que té per objectiu promoure un marc legislatiu i democràtic per a drets i llibertats encara no garantits per llei. Es tracta d’una eina viva i en construcció constant, oberta, inclusiva i que segueix un model de governança multilateral, amb pluralitat d’actors (multi-stakeholderism).

De moment, la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals inclou els següents àmbits:

 1. Accés universal a Internet
 2. Model de governança d’Internet obert, inclusiu i amb pluralitat d’actor
 3. Llibertat d’expressió i d’informació
 4. Innovació digital, creació, accés i distribució del coneixement
 5. Protecció de dades i privacitat de la informació
 6. Garantir la capacitació i la inclusió digital
 7. Sobre l’ètica en l’àmbit de la intel·ligència artificial i la governança algorítmica
 8. Mecanismes de salvaguarda dels drets digitals

Durant la fase de participació ciutadana es van detectar àmbits de drets i responsabilitats digitals que requeriran un treball més específic abans de ser inclosos en futures versions de la Carta. Així, s’han creat dos grups de treball per abordar concretament aspectes relatius a infants i adolescents i a l’àmbit laboral, respectivament.

I és que els menors d’edat són uns actors a protegir especialment a la xarxa, com per exemple ho demostra l’article publicat per UNICEF 10 cosas que los adolescentes quieren saber sobre el cyberbullying. L’organisme internacional va fer una crida a que els mateixos joves preguntessin sobre ciberassetjament i protecció de la infància, i va rebre una allau de dubtes. En l’article, UNICEF respon a les deu més habituals, tractant un tema que preocupa, evidentment, a qui el pateix però també a pares, mares i docents, i que en aquest web n’hem parat especial atenció amb l’etiqueta ciberassetjament.

Tot i ser anteriors a l’era digital, es poden extreure tant de la Declaració Universal dels Drets Humans com de la Convenció dels drets de l’infant alguns articles perfectament aplicables als drets digitals dels menors d’edat:

 • L’infant té el dret a la llibertat d’expressió; aquest dret inclou el dret a cercar, rebre, i difondre informació i idees de tota mena, sense consideració de fronteres, sigui oralment, per escrit, o impreses en forma d’art o per qualsevol altre mitjà triat per l’infant.
 • Accés a la informació. Vetllar perquè l’infant tingui accés a informacions procedents de diverses fonts nacionals i internacionals, especialment les que tenen per finalitat promoure el seu benestar social, espiritual i moral, i la seva salut física i mental.
 • El dret a la comunicació, que reconeix el dret de totes les persones i de tota comunitat a comunicar-se amb els seus semblants per qualsevol mitjà de la seva elecció. A aquest efecte, tota persona té dret a l’accés i a l’ús de les tecnologies d’informació o comunicació, en particular, Internet.
 • El dret a la protecció de les dades personals, que assegura a tota persona el dret a la protecció i confidencialitat de les dades de caràcter personal que la concerneixin, així com a l’accés i a la rectificació d’aquestes.
 • Dret a la privacitat i a la confidencialitat. Ningú pot malmetre la imatge de l’infant, obrir-li les cartes o correus electrònics, fer públic el seu historial mèdic, etc. Tota persona té dret al respecte de la seva vida privada i familiar, la del seu domicili i les seves comunicacions.