22 d’abril del 2021, Dia Internacional de les Nenes en les TIC

La jornada vol encoratjar les nenes a emprendre carreres tecnològiques

El quart dijous d’abril de cada any se celebra el Dia Internacional de les Nenes en les TIC. Aquesta jornada, que enguany té lloc el 22 d’abril, va néixer per combatre la bretxa digital de gènere que afecta les tecnologies de la informació i la comunicació. Encara en ple segle XXI, hi ha nombrosos entrebancs per a les dones que volen emprendre una carrera en l’àmbit de la Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria i les Matemàtiques (un conjunt de disciplines conegudes amb l’acrònim STEM o STEAM, en anglès, i CTEM o CTEHM, en català).

La convocatòria del Dia Internacional de les Nenes en les TIC fou endegada el 2010 pels països membres de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), l’organisme especialitzat de les Nacions Unides que s’encarrega de regular les telecomunicacions entre les diferents Administracions i Empreses Operadores a escala internacional. L’objectiu d’aquesta efemèride és promoure l’equitat, fomentar les vocacions tecnològiques entre nenes i noies, impulsar la formació especialitzada, reconèixer la tasca de les professionals de la tecnologia i conscienciar sobre les conseqüències de l’existència d’unes barreres que obstaculitzen el desenvolupament acadèmic i professional de les dones en el sector de les TIC.

Figures ocultes

Tot i que a Catalunya les dones representen avui el 57% de la població en edat de treballar, només ocupen el 26% dels llocs de treball vinculats al sector de les TIC i únicament el 8,6% exerceix des de posicions tècniques. En l’àmbit de la ciberseguretat, un 14,8% de les empreses que s’hi dediquen tenen presència femenina als consells d’administració. El problema no només afecta les dones que volen perseguir una vocació professional determinada, sinó que també priva absurdament la societat d’una part cabdal del talent humà. La desigualtat en l’àmbit tecnològic suposa, en definitiva, un llast per a l’avenç de la Humanitat.


Accions i iniciatives del Dia de les Nenes en les TIC

Generalitat de Catalunya

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública: Es convoca la setena edició dels Premis DonaTIC i s’obre la convocatòria de subvencions a l’emprenedoria i el lideratge femení en l’àmbit digital.

Més info

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Llançament de Valkiria Intech

Més info

XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: esTIC amb les noies.

Més info

XarxaPunt TIC:
Promovent les STEAM a la Xarxa Punt TIC.

Més info


Unió Europea

Programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea: Premis CONCORDIA per a dones en ciberseguretat i privadesa.

Amb la participació del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Més info


Món local

Oficina del Pla Jove, Àrea d’Educació, Esports i Joventut: recursos per reflexionar sobre la presència de les noies a les TIC

Més info


Coneixement

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. EPSEM: Tallers i xerrades en l’àmbit TIC dirigits a noies d’ESO i batxillerat.

Més info


Organitzacions

European Cyber Security Organisation. ECSO: Women4Cyber Spain (W4C Spain).

Més info


Sector privat


Esdeveniments


Mitjans