Definició del Programa Internet Segura

L’any 2012 Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i PROTÉGELES vam tenir l’oportunitat de crear un consorci com a Centre Safer Internet que s’integrava dins el Safer Internet Programme de la Comissió europea, amb l’objectiu principal de procurar un entorn segur per als més joves en l’ús d’Internet, la telefonia mòbil i les tecnologies de la Informació i la Comunicació –TIC- en general.

Com a Centre d’Internet Segura teníem encomanades la realització de tres tasques principals:

  • La recepció de denúncies sobre els continguts amenaçadors per als menors a Internet, així com tots aquells continguts il·legals, especialment la pornografia infantil.
  • La creació, desenvolupament i posada en marxa de línies d’ajuda professionalitzades que permeten donar resposta a les demandes dels menors, les seves famílies i/o els seus centres educatius, en tot el fa referència amb la seguretat en l’ús de les TIC.
  • La implantació d’accions i campanyes de formació i sensibilització, a través d’accions de formació en els centres educatius, associacions de pares i mares dels alumnes, el Cos de Mossos d’Esquadra i professionals de diferents àmbits que treballen amb els menors.

L’activitat d’aquest consorci Centre Safer Internet va extingir-se a finals de l’any 2015. Però mitjançant la plataforma BIK, que compta amb el suport del Digital Sector Specific DSI, oberta a l’octubre de 2015, els centres Safer Internet comparteixen eines, recursos i bones pràctiques i presten serveis als usuaris.

L’objectiu final era fer que Internet sigui un entorn segur i de confiança per a menors i joves.

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) actualment és l’organisme executor del Pla Nacional d’impuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2009, on el principal objectiu és garantir una Societat de la Informació Segura per a tots.

De l’herència de l’activitat i experiències acumulades, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya ha continuat la seva tasca de conscienciació i sensibilització a Catalunya amb un programa anomenat Programa Internet Segura que està vigent actualment i que s’alinea amb als objectius de l’Estratègia per un internet millor per a nens i nenes de la Comissió Europea orientat a menors i joves. La novetat en iniciar aquest programa és que s’obre el focus inicial per adreçar-nos també a ciutadania en general amb aspectes de promoció de la confiança i la ciberseguretat que afecten a tots els usuaris d’internet i les xarxes socials.

El programa Internet Segura té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania en general, dedicant una especial atenció a menors i adolescents, pares i professionals de l’ensenyament sobre la importància d’aplicar bons hàbits a l’hora de navegar per la Internet i utilitzar les xarxes socials.  Els diversos actors implicats  organitzem conjuntament el Dia de la Internet Segura a Catalunya. El programa també impulsa consells i recomanacions a través de les eines que us proposem en aquest web, adaptats a diferents franges d’edat i públic objectiu. S’hi exposen les principals situacions de risc amb què es pot trobar un usuari quan navega per Internet.

A través del Programa Internet Segura, té diferents acords i col·laboracions com són el conveni de treball amb la DGAIA per a promoure formació als professionals del servei 116 111 Infància Respon, l’acord de col·laboració amb la campanya global STOP.THINK.CONNECT i la participació en activitats organitzades per Insafe i Inhope dins el marc dels treballs realitzats per SICs d’Europa (activitats de sensibilització i participació de menors, treball amb línies d’ajuda, i denúncies de continguts dins el projecte Better Internet for Kids).