Com parlar als estudiants de la privacitat a Internet

Els educadors poden conscienciar els joves sobre la necessitat de vetllar per les dades sensibles als navegadors, les aplicacions i les xarxes socials i ensenyar-los a prendre el control de qui són a Internet

Avui els adolescents viuen hiperconnectats. Fan ús extensiu d’Internet per informar-se, d’aplicacions per entretenir-se o evadir-se i de tota mena de programes de missatgeria per mantenir-se en contacte. A més, les xarxes socials són un focus important de la seva atenció.

Per això és cabdal que els educadors sàpiguen aconsellar els estudiants en la salvaguarda de la seva privadesa al món digital. Els formadors poden ensenyar als joves com fer un bon ús de les aplicacions, sensibilitzar-los sobre l’impacte d’una activitat imprudent o descuidada a les xarxes socials o instruir-los en la protecció de les seves dades sensibles als navegadors. Amb unes mínimes indicacions dels docents en aquests tres fronts, els alumnes poden aconseguir que la seva petjada digital sigui positiva i prendre el control de qui són a Internet.

Navegadros privats

Els navegadors web són una finestra oberta a través de la qual podem arribar a continguts, productes i serveis i la principal manera d’accedir a informació a la xarxa. Cada usuari té les seves preferències i en tria un o altre segons li convé, però és bo saber quins són els navegadors més respectuosos amb la privacitat i quines opcions de configuració específiques per protegir-la ofereix cadascun d’ells.

Els docents podeu traslladar als estudiants una sèrie de recomanacions bàsiques de configuració i d’ús de les aplicacions per a la protecció de la privacitat. Els joves han de saber que les apps s’alimenten de la informació que ells mateixos els faciliten, de forma conscient o inconscient. Per això n’han de conèixer la configuració de privadesa.

Xarxes Socials

La nostra activitat a les xarxes socials revela molt sobre cadascun de nosaltres. Els educadors podeu cridar l’atenció dels joves sobre els possibles riscos que es deriven de fer-ne un ús poc curós.

Vols ensenyar els teus estudiants a salvaguardar la seva privacitat? Pots parlar-los de Pren el control de qui ets a Internet! Hi trobaran eines, consells i recursos adreçats a ells que els ajudaran a conèixer i valorar la importància de les seves dades sensibles i a protegir-les. Hi descobriran com fer un bon ús dels els dispositius i les aplicacions perquè només tinguin la informació imprescindible i necessària sobre ells i hi coneixeran estratègies, trucs i mecanismes per aconseguir que el seu jo a la xarxa no deixi un rastre fàcil de seguir.