Les noies, interessades en la ciberseguretat

Segon, tercer i quart d’ESO, els cursos amb més assistència

Com us dèiem fa uns dies, pel Laboratori d’Anàlisi Ciberforense que vam instal·lar al YoMo van passar un miler d’estudiants de primària i secundària arribats de tot Catalunya. Un cop analitzats els perfils dels participants, podem extreure algunes conclusions interessants.

  • Bon ritme d’assistència. Dels 1.086 joves que van passar per l’estand, el 9,2% van tornar a repetir alguna de les diferents activitats proposades.
  • 2n, 3r, 4t ESO. Les franges d’edat amb més presència al Laboratori d’Anàlisi Ciberforense van ser les que corresponen a segon, tercer i quart d’ESO.
  • Noies interessades en ciberseguretat. Tot i que les disciplines STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, disseny i matemàtiques) han estat tradicionalment ocupades per homes, a l’estand vam poder comprovar com la ciberseguretat interessa les noies. De fet, el 53,8% dels assistents van ser noies interessades en les noves tecnologies.
  • Tallers més exitosos. Del total de 357 tallers realitzats, els que van tenir més èxit van ser el d’anàlisi de les metadades d’arxius, el del funcionament de les galetes dels navegadors, i de la detecció de casos de ‘phishing’. Val a dir que els monitors adaptaven de manera individualitzada els tallers en funció de l’edat dels assistents.
  • Cares conegudes. Una cara coneguda del món de la ciència va acostar-se al Laboratori d’Anàlisi Cibeforense. Per exemple, el comunicador Dani Jiménez, ambaixador del YoMo, va fer un dels tallers del laboratori (a la foto). Però per l’estand també van passar-hi responsables del GSMA, representants d’institucions com ara els Mossos d’Esquadra, del Departament d’Ensenyament i de la Fundació PuntCat.

El comunicador Dani Jiménez, al Laboratori d’Anàlisi Ciberforense