El jovent consolida bons hàbits a Internet?

Analitzem les dades obtingudes a l’enquesta d’hàbits cibersaludables per entendre l’ús que els adolescents fan de la xarxa

En aquest any en què el Youth Mobile 2020 s’ha cancel·lat hem preguntat als preadolescents i adolescents directament en els centres educatius que van participar d’activitats del Dia d’Internet Segura sobre els seus hàbits a la xarxa. Són conscients dels riscos que comporta ser a Internet? Tenen clara la importància de mantenir les seves dades privades? Se senten víctimes de assetjament a la xarxa?

Resultats de l’enquesta 2020 en centres educatius

L’enquesta començava amb la pregunta: “Tens mòbil?”. El resultat: el 80% del total. 1 de cada 3 enquestats de 10 anys ja tenen dispositiu mòbil, resultat menor als assistents al Youth Mobile de 2019. Fa quatre anys, segons l’Institut Nacional d’Estadística, la dada era d’1 de cada 4 d’aquesta edat. Veiem també que, cada cop més, a partir de l’ESO es fa imprescindible tenir smartphone, amb números que s’apropen al 100% a partir dels 12 anys, una dada també superior respecte als resultats de l’INE i del YoMo2019.

Quasi 2 de cada 3 adolescents usa contrasenyes diferents per a cada compte.

DADES SEGURES Un resultat que millora en 3,2 punts percentuals la dada obtinguda el 2019.

A partir dels qui havien respost tenir mòbil propi (del 80% dels enquestats) vàrem preguntar per quina diversitat tenen de contrasenyes usaven, constatant que hi ha un percentatge alt de joves que no donen importància de tenir una contrasenya diferent per a cada compte: un 36,4% així ho va reconèixer.

3 de cada 4 adolescents configura els permisos de les apps.

REVISA PRIVACITAT Un resultat que millora en 6,6 punts percentuals la dada obtinguda el 2019.

Sí que hi ha més preocupació per la privacitat a la xarxa. Els nois i noies entenen que les seves dades són la moneda de canvi a molts llocs d’Internet i que protegir-les ha de ser una prioritat. El 76% va afirmar mirar els permisos que donen a les aplicacions que es descarreguen.

Més de la meitat d’adolescents es connecta a wifi obertes.

STOP FRAU DIGITAL El resultat empitjora en 4,8 punts percentuals la dada obtinguda el 2019.

Quan parlem de les xarxes wifi obertes. Més de la meitat dels enquestats (51,5%) van dir que utilitzen aquest tipus de connexions quan poden. Hem de ser conscients que, si ho fem, ens exposem a qui hi ha darrere de la xarxa, i si no hi confiem plenament hauríem d’evitar-la. La tendència és que com més grans són els joves més ús fan d’aquestes connexions, ja que utilitzen més intensament els dispositius i, per tant, estan més pendents de si se’ls acaben les dades mòbils.

1 de cada 4 adolescents se sent víctima d’assetjament a la xarxa.

CIVISME DIGITAL El resultat empitjora en 13,5 punts percentuals la dada obtinguda el 2019.

En preguntar-los sobre el ciberassetjament a la xarxa, entenent com a tal des de rebre insults fins a missatges molestos o ofensius hi ha canvis importants respecte la mostra enquestada al YoMo2019. Hi ha una xifra molt més elevada, 25,1% del total, i superior en nois que l’han patit que en noies. En l’anterior edició la relació era la contrària. La tendència però és que aquest assetjament augmenta amb l’edat.

Més de 3 de cada 4 adolescents té tots els dispositius actualitzats.

DISPOSITIUS AL DIA El resultat empitjora en 1,4 punts percentuals la dada obtinguda el 2019.

Per últim, vam demanar als nois i noies si tenen tots els dispositius electrònics actualitzats. En aquest cas, la valoració es manté positiva: un 77,8% van contestar que sí. Aquesta dada és la que es manté més en totes les edats.

Diferència de resultats per sexe

Tendències dels resultats per edat

Per tenir més informació sobre la xarxa, els seus perills i avantatges, visiteu Internet Segura, on anem publicant tot tipus de notícies al respecte, que us ajudaran a comprendre millor el panorama digital. També ens podeu seguir a les xarxes per estar al dia de les últimes novetats: Instagram, Facebook i Twitter.

Enquesta: Elaboració pròpia amb l’enllaç bit.ly/Qjoves.
Mostra: 423 joves entre 10 i 16 anys, de centres educatius de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Girona. Del 26 de febrer al 25 de març de 2020.