Tipus de programari maliciós al mòbil i com salvar-se’n

Hi ha diferents tipologies de programari maliciós que poden afectar de maneres diverses el teu dispositiu.