#SID2019: Front comú contra l’anorèxia i la bulímia a Internet

Es modifica el Codi de Consum per poder actuar contra la difusió d’aquest tipus de contingut a Internet

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat el decret llei que modifica el Codi de consum de Catalunya. Aquesta modificació permetrà d’actuar contra la difusió de continguts que facin apologia dels trastorns alimentaris i incitin a seguir conductes perjudicials per a la salut a Internet. Concretament, es tipifica com a infracció greu del codi la realització d’activitats de promoció, publicitat o oferta que fomenti o indueixi la ciutadania a adoptar hàbits relacionats amb trastorns alimentaris com ara l’anorèxia i la bulímia. Les sancions poden arribar als 100.000 euros. 

Una de les novetats d’aquest nou text rau en el fet que la responsabilitat també es trasllada als intermediaris en els servies de la societat de la informació. És a dir, des del moment que coneixen o poden haver conegut la manca de veracitat o el caràcter il·lícit dels continguts, també en són responsables si no malden per retirar-los o fer-ne impossible l’accés. Així doncs, les persones, plataformes digitals o serveis online que cooperen o encobreixen una conducta infractora esdevenen, de fet, responsables com a cooperadors o encobridors. No hem d’oblidar que els trastorns alimentaris a la xarxa són una problemàtica que al llarg dels anys s’ha agreujat, especialment entre els més joves. De fet els trastorns de la conducta alimentària (TCA) representen la tercera malaltia crònica en dones adolescents. Només a Catalunya, per exemple, afecta el 5% de la població jove i adolescent, i un 11% duu a terme alguna conducta de risc relacionada amb aquest àmbit. La porta d’entrada a la informació sobre continguts no saludables és Internet, amb gairebé el 60% dels casos, i en gairebé el 90% dels casos les famílies no coneixien l’historial de cerques a la xarxa dels afectats. Una de les entitats que treballa més activament en aquest camp és l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia.

Aquest estudi sobre els trastorns de la conducta alimentària a Internet explica, de manera molt clara i diàfana, el paper de les noves tecnologies en aquest àmbit.