El Diccionari Terminològic de la Ciberseguretat s’amplia amb seixanta nous termes

El món de les noves tecnologies es troba en contínua evolució i requereix la incorporació de neologismes constantment

El TERMCAT ha ampliat la Terminologia de la ciberseguretat amb seixanta termes més. Aquest diccionari terminològic especialitzat compta actualment amb un total de 400 entrades en llengua catalana, amb definicions, equivalents en castellà, anglès i francès i notes explicatives. La tria de la nomenclatura se centra específicament en aquells mots que són exclusius de la ciberseguretat i en les tecnologies s’hi relacionen.

Termcat s'amplia amb seixanta nous termes.

Com que el món de les noves tecnologies es troba en contínua evolució i requereix amb freqüència la incorporació de neologismes, cal actualitzar sovint el diccionari amb paraules noves. Per aquest motiu, el projecte és necessàriament obert a l’actualització i serveix el propòsit de facilitar la comunicació en català en aquest àmbit per contribuir tant a la comprensió com a la divulgació dels conceptes més rellevants relacionats amb la ciberseguretat.

En la confecció i ampliació d’aquest diccionari terminològic, el Consell Supervisor del TERMCAT ha comptat amb la col·laboració d’experts de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, del Comitè TIC del TERMCAT i  d’altres experts de l’àmbit. El diccionari terminològic de la ciberseguretat ha normalitzat més d’un centenar de vocables en què hi havia dubtes de tipus denominatiu o conceptual.


Les noves incorporacions al diccionari

En l’apartat ‘Noves incorporacions‘ del diccionari es poden revisar els temes incorporats recentment. Hi figuren expressions relatives als ciberatacs, com ara aplicació enganyosa‘, ‘ciberestafa‘, ‘estafa del directiu‘, ‘estafa de la fortuna o carta nigeriana‘, ‘patró fosc‘, ‘suplantació de domini‘ o ‘troià de goteig‘, entre altres. S’han afegit també paraules relacionades amb mitjans tècnics de seguretat (‘programa de recompensa per errors‘, ‘programari antimaliciós‘), amb comportaments socials (‘assalt de videoconferència‘, ‘corredor o corredora de dades‘), i també s’ha ampliat el repertori de termes vinculats a les criptomonedes (‘criptomoneder físic‘, ‘ether‘).

La missió del TERMCAT és planificar i coordinar la recerca, la normalització, l’emmagatzematge i la difusió de la terminologia en llengua catalana en relació amb les principals llengües de comunicació internacional, per garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i d’activitat i per afavorir-ne l’ús.


Des d’Internet Segura donem difusió de la terminologia de la ciberseguretat en català fent ús freqüent i descriptiu dels termes de l’àmbit i publicant noves entrades periòdicament al nostre apartat Cibermot, amb les definicions corresponents, acompanyades d’imatges il·lustratives.


També et pot interessar…