La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de fomentar projectes per garantir una societat digital més segura per als ciutadans de Catalunya, ha promogut la signatura d’un memoràndum d’entesa per unir el CESICAT a la campanya STOP.THINK.CONNECT.

El director general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, Xavier Gatius, entitat que lidera el programa Internet Segura, i el director adjunt de la STOP.THINK.CONNECT Messaging Convention Incorporated, Foy Shiver, han protagonitzat la signatura d’adhesió a la campanya amb la finalitat de compartir continguts i materials audiovisuals per al foment de la sensibilització i conscienciació en ciberseguretat de la ciutadania des d’una visió àmplia i amb perspectiva internacional.

La campanya STOP.THINK.CONNECT™ és la primera iniciativa en llançar un missatge coordinat a nivell mundial per ajudar a tots els ciutadans digitals a estar més segurs en línia. El missatge va ser creat per una coalició sense precedents d’empreses privades, organitzacions no lucratives i organitzacions governamentals. El Grup de Treball Anti-Phishing (APWG) i l’Aliança Nacional de CiberSeguretat (NCSA) dels EE.UU al 2009 van encapçalar l’esforç per trobar un missatge de seguretat en línia unificat. L’objectiu és ajudar a totes les persones que naveguen per Internet, a entendre no només els riscos associats a l’ús d’Internet, sinó també la importància de las bones pràctiques de comportament segur en línia.

Catalunya és la primera regió autònoma del món en adoptar la campanya STOP.THINK.CONNECT, Foy Shiver

Signatura acord CESICAT STOP.THINK.CONNECT

Xavier Gatius, director general del CESICAT i Foy Shiver, director adjunt de STOP.THINK.CONNECT Messaging Convention Incorporated signant l’acord.

Xavier Gatius, director general del CESICAT, ha destacat la importància d’aquest acord “com un marc de col·laboració extremadament útil alhora de coordinar accions de sensibilització i conscienciació a la ciutadania amb altres organismes internacionals de ciberseguretat, contribuint la cerca d’eficiències en la generació i edició de material formatiu i aportant una visió actualitzada i contrastada de les noves conductes de risc adoptades pels usuaris a causa de la constant aparició de ciberamenaces a la nostra societat digital”.Foy Shiver, director adjunt d’aquesta campanya ha destacat: “Catalunya és la primera regió autònoma del món en adoptar la campanya STOP.THINK.CONNECT, demostrant d’aquesta manera el seu compromís en protegir als catalans dels ciberatacs. Les seves accions ens recorden que tots els ciutadans, de qualsevol cultura, mereixen eines per tenir cura i consciència de la seguretat a les seves vides virtuals”.