Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat del web gencat.cat

La Generalitat s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://web.gencat.cat.

Els subdominis d’aquest web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat.